niedziela, 30 czerwca 2013

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1176,Wycena_i_zarzadzanie_wartoscia_przedsiebiorstwa.html

WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Program szkolenia: „WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA”

 

Zapraszam do współpracy przy zorganizowania w Państwa przedsiębiorstwie szkolenia zamkniętego, kontakt do trenera i autora programu: t.+48503452860 | Grzegorz Michalski | Grzegorz.Michalski@gmail.com |

 

Poniższe punkty realizowane są na zasadzie wykładu interaktywnego połączonego z ćwiczeniami wykorzystującymi dane rzeczywiste (studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych omawiane zagadnienia). Do zilustrowania zagadnień jest również wykorzystana strategiczna gra planszowa osadzona w angażującej uczestników szkolenia fabule i pomagająca dogłębnie zrozumieć i przećwiczyć decyzje związane z tworzeniem, pomiarem i zarządzaniem wartością i ryzykiem z uwzględnieniem okoliczności wynikających z towarzyszącej niepewności.

 

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa - powiększenie wartości przedsiębiorstwa:

a) mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,

b) jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa,

c) rozpoznawanie tworzącej wartości natury decyzji biznesowych,

d) czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa,

e) 10 kroków tworzenia wartości: [1]  CR (przychody ze sprzedaży), [2]  CO (cykl operacyjny – gdzie i jak wartość buduje marketing, gdzie i jak wartość dodaje inżynier, gdzie i jak wartość chroni finansista), [3]  AKTYWA potrzebne do osiągnięcia CR przez realizowanie CO, [4]  Zobowiązania wobec dostawców, [5]  Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, zapotrzebowanie na kapitał zaangażowany, pasywa, [6]  Struktura potrzebnego kapitału (ile własnych środków {E} ile pożyczonych {D}), [7]  Wolne przepływy pieniężne, [8]  IRR (zwrot, próg rentowności, wewnętrzna stopa zwrotu), [9]  stopy kosztu kapitału (ile kosztują pieniądze zaangażowane w biznes), [10] Przyrost wartości bogactwa właścicieli (zysk rezydualny, EVA™,  EVA™ = EBIT * [1-T] – IC * CC)

 

2. Metody wyceny przedsiębiorstwa: Wykorzystanie informacji z danych finansowych ze sprawozdań finansowych i spoza nich. Zrozumienie procesu tworzenia wartości firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.

a) metody majątkowe i wycena majątkowa, metody dochodowe i wycena dochodowa, metody mieszane, metody porównawcze i wycena relatywna,

b) przegląd wskaźników finansowych zawartych w klasycznej analizie wskaźnikowej z uwzględnieniem powiązań wskaźników z procesem tworzenia wartości przedsiębiorstwa

c) Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa: ekonomiczna wartość dodana (EVA™), rynkowa wartość dodana (MVA =  MV - IC), wartość dodana dla udziałowców / akcjonariuszy, CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych), wyznaczenie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.

3. Elementy kształtujące wartości i ryzyko w przedsiębiorstwie:

a) optymalna/docelowa struktura kapitałowa, wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej,

b) docelowa skala działalności, optymalny budżet inwestycyjny, ustalanie docelowej skali działalności optymalnego budżetu inwestycyjnego.

 

4. Ocena, analiza i zarządzanie wartością i ryzykiem w decyzjach strategicznych

a) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie outsourcingu: „wytworzyć czy kupić”,

b) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie polityki zatrudnienia i unowocześnienia procesów,

c) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru jakości składników majątkowych: kiedy lepiej kupić tani ale kosztowny w serwisie a kiedy droższy ale bardziej bezawaryjny,

d) ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru kraju inwestycji

 

5. Ocena, analiza i zarządzanie wartością i ryzykiem w decyzjach operacyjnych

a) wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa,

b) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie zapasami,

c) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie należnościami,

d) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie operacyjnymi środkami pieniężnymi,

e) ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem pracującym.

 

Zapraszam do współpracy przy zorganizowania w Państwa przedsiębiorstwie szkolenia zamkniętego, kontakt do trenera i autora powyższego programu: t.+48503452860 | Grzegorz Michalski | Grzegorz.Michalski@gmail.com |

 

piątek, 7 czerwca 2013

konferencje

Short trips:

[1] Study trip to Massachusets Institute of Technology and Harvard Business School (1-8 DEC 2012, Cambridge USA)

[2] Paper presentation at Conference: 72nd International Atlantic Economic Conference, IAEC2011, Washington DC, USA, 20-23 October 2011.

[3] Paper presentation at Conference: Fall 2011 Academy of Business Research Conference, September 13-15, 2011, Atlantic City, NJ, USA

[4] Paper presentation at Conference: Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, 6-7 September 2011, Czech Republic

[5] Paper presentation at Conference: GBDI - Global Business Development Institute Fifteenth International Conference, Hilo, USA, 28-30 December 2011.

[6] Serving as discussant, chair of the conference session and paper presentation at conference: MISAF2011: The Macao International Symposium on Accounting and Finance 2011, Macao, China, 21-24 November 2011.

[7] Serving as discussant, chair of the conference session and paper presentation at conference: GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE, USA, 3-6.01.2012.

[8] Paper presentation at conference: ICEM –17th International Scientific Conference "Economics and Management-2012 (ICEM-2012)". 28-30.03, 2012 Tallinn, Estonia

[9] Paper presentation at conference: National and regional economics, Slovakia, Herlany, 26-27 September 2012.

[10] Paper presentation at conference: 41st Annual Conference ARNOVA, Indianapolis, USA, 15-17 November 2012 (with: John Zietlow).

[11] Paper presentation at conference:  Quantitative Methods in Economics, Bratislava, Slovakia, 30.05-01.06.2012

[12] Paper presentation at conference: International Conference – European Financial Systems 2012, 21-22 JUNE 2012 in Brno, Czech Republic

[13] Paper presentation at conference:  4th international ECEE series conference "Economic Challenges in Enlarged Europe" 17–19.06.2012 in Tallinn, Estonia

[14] Paper presentation at conference:  International Scientific Conference, Economics and Management of the Firm in 21st Century, 12-13 September, 2012, Ostrava, Czech Republic

[15] Paper presentation at conference: Modelling and Managing Financial Risk, 10-11 September 2012, Ostrava, Czech Republic

[16] Paper presentation at conference:  Montréal 74th International Atlantic Economic Conference Montréal, Canada, 4-7 October 2012

[17] Paper presentation at conference: International Conference – EMERGING MARKETS RISK MANAGEMENT CONFERENCE 2012, Hong Kong, 15–17 August 2012

[18] Serving as discussant, chair of the conference session and paper presentation at conference: 25th Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia, 14-17 December 2012.

[19] Paper presentation at conference: Trends in Economics and Management for the 21st Century September 20th - 22nd 2012, Brno, Czech Republic

[20] Paper presentation at conference: International Mathematical Finance Conference, Miami, USA, March 22-24, 2013.

International conference program commitee member:

[1] COET2013, 6th International Scientific Conference - The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options, Economic in Crisis - The Crisis of Economics. 30May-1JUNE2013, Pula, Croatia.

[2] ICIPT2013, 8th International Conference of Information Processing Management and Intelligent Information Technology, Seoul, Korea / April 1- 3, 2013

[3] ICIPM2013, 8th International Conference an Information Processing and Management, April 1-3, Seoul, Korea

[4] ICIPM2011, 7th International Conference on Advanced Information Management and Service, 29 November - 1 December 2011, Jeju, Korea.

[5] ICIIP2013, 8th International Conference on Intelligent Information Processing, April 1 - 3, 2013, Seoul, Korea.

[6] EFA2013, Eastern Finance Association Conference, April 9 - 14, 2013, St. Pete Beach, Florida, USA.

[7] EFA2012, Eastern Finance Association Conference, April 11 - 14, 2012, Boston, Massachusetts, USA.

http://web.tuke.sk/scyr/data/templates/Proceedings_2012.pdf

last conferences

[1] Study trip to Massachusets Institute of Technology and Harvard Business School (1-9 DEC 2012, Cambridge USA)

[2] Paper presentation at Conference: 72nd International Atlantic Economic Conference, IAEC2011, Washington DC, USA, 20-23 October 2011.

[3] Paper presentation at Conference: Fall 2011 Academy of Business Research Conference, September 13-15, 2011, Atlantic City, NJ, USA

[4] Paper presentation at Conference: Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, 6-7 September 2011, Czech Republic

[5] Paper presentation at Conference: GBDI - Global Business Development Institute Fifteenth International Conference, Hilo, USA, 28-30 December 2011.

[6] Serving as discussant, chair of the conference session and paper presentation at conference: MISAF2011: The Macao International Symposium on Accounting and Finance 2011, Macao, China, 21-24 November 2011.

[7] Serving as discussant, chair of the conference session and paper presentation at conference: GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE, USA, 3-6.01.2012.

[8] Paper presentation at conference: ICEM –17th International Scientific Conference "Economics and Management-2012 (ICEM-2012)". 28-30.03, 2012 Tallinn, Estonia

[9] Paper presentation at conference: National and regional economics, Slovakia, Herlany, 26-27 September 2012.

[10] Paper presentation at conference: 41st Annual Conference ARNOVA, Indianapolis, USA, 15-17 November 2012 (with: John Zietlow).

[11] Paper presentation at conference:  Quantitative Methods in Economics, Bratislava, Slovakia, 30.05-01.06.2012

[12] Paper presentation at conference: International Conference – European Financial Systems 2012, 21-22 JUNE 2012 in Brno, Czech Republic

[13] Paper presentation at conference:  4th international ECEE series conference "Economic Challenges in Enlarged Europe" 17–19.06.2012 in Tallinn, Estonia

[14] Paper presentation at conference:  International Scientific Conference, Economics and Management of the Firm in 21st Century, 12-13 September, 2012, Ostrava, Czech Republic

[15] Paper presentation at conference: Modelling and Managing Financial Risk, 10-11 September 2012, Ostrava, Czech Republic

[16] Paper presentation at conference:  Montréal 74th International Atlantic Economic Conference Montréal, Canada, 4-7 October 2012

[17] Paper presentation at conference: International Conference – EMERGING MARKETS RISK MANAGEMENT CONFERENCE 2012, Hong Kong, 15–17 August 2012

[18] Serving as discussant, chair of the conference session and paper presentation at conference: 25th Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia, 14-17 December 2012.

[19] Paper presentation at conference: Trends in Economics and Management for the 21st Century September 20th - 22nd 2012, Brno, Czech Republic

[20] Paper presentation at conference: International Mathematical Finance Conference, Miami, USA, March 22-24, 2013.

punkty za 2011

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa

i Zarządzania Wartością

Wrocław 28 maja 2012 r.

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ za 2011 rok

 

 

dr Grzegorz Michalski, RAZEM:  [81p.+ 48p.+ 6p.+ 16p.= 151p.]

 

LISTA PUNKTACYJNA DO NAGRODY REKTORA za osiągnięcia w roku 2011

 

Suma punktów: 151

 

A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO – BADAWCZE (N): [81p.]

 

1. Publikacje recenzowane: [39p.]

 

1.c. Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie Ministra [39p.]

 

Wpływ wyboru strategii inwestowania w aktywa bieżące na koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa (Influence of choice current assets investment strategy on cost of capital and firm value in Polish), /in:/ J. Dziechciarz /ed./, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (Research Papers of Wroclaw University of Economics) nr 163 (Journal name: Ekonometria 30, Wrocław 2011, ISSN: 1899-3192, ISSN: 1507-3866, s. 130-142,  [9p.]

 

Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, STATISTIKA - STATISTICS AND ECONOMY JOURNAL, 4/2011, ISSN 1804-8765, ss. 45-61. {Grzegorz Marek Michalski jest autorem 60% tej publikacji} [1p.]

 

Operating Cycle and Nonprofit Organizations Efficiency, Grzegorz Michalski, JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS, 2011, vol. 3, nr 3, issn 2066-0855, ss. 584-599.  [2p.]

 

Optimal strategy of liquidity financing for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1002–1011, ISSN 1842-3191  [2p.]

 

Intrinsic liquidity value for non-profit organizations, Grzegorz Michalski, ECONOMICS, MANAGEMENT, AND FINANCIAL MARKETS, Volume 6(1), 2011, pp. 1012–1019, ISSN 1842-3191.  [2p.]

 

Influence of the Post-Crisis Situation on Cost of Capital and Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS), 2011, ISSN 2249-0191, p. 67-78. [wznowienie, z uwzględnieniem poprawek] Post-Crisis Influence On Cost Of Money And Intrinsic Liquidity Value In Non-Profit Organizations, Grzegorz Michalski, FACTA UNIVERSITATIS, Economics and Organization Vol. 8, No 1, 2011, pp. 41 – 56. [2p.]

 

Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk, (Efficiency of investments in current assets in not-for-profit organizations in Polish), PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁWIU NR 172, Wrocław 2011, p. 172-183. in: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki: finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, ISBN:978-83-7695-160-7 [9p.]

 

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach (Efficiency of investments in inventories in taxed and nontaxed organizations in Polish), /in:/ D. Zarzecki /ed./, Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 37; ISSN 1733-2842; Szczecin 2011 [6 p.]

 

Cash and operating cycle influence on nonprofit organizations efficiency, Grzegorz Michalski, Dilemmas of Corporate Management, ISSN 1640-6818, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 688, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 49, Szczecin 2011, ss. 87-104. [6 p.]

 

2. Monografie i rozdziały w monografiach: [3p.]

2.c. Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim [3p.]

Liquid assets strategies in Silesian non-profit organizations, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, w: Dana Dluhosova [red.], Financial Management of Firms and Financial Institutions, Vysoka Skola Banska, Ostrava, 2011, ISBN: 978-80-248-2494-9, s. 258-270, (Grzegorz Michalski udział około 60%). [3p.]

 

5. Projekty badawcze [20p.]

5.c. Projekt badawczy własny [20p.]

5.c.1. Kierownik projektu badawczego – własnego [20p.]

Kierownik projektu 365: N N113 021139  badawcze – własny,  Tytuł: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit  [10p.]

Kierownik projektu 424: UMO-2011/01/B/HS4/04744  OPUS,  Tytuł: Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa  [10p.]

 

7. Inne [19p.]

7.c. Referat naukowy wygłoszony na konferencji [19p.]

7.c.1. W języku polskim [2p.]

Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach, Grzegorz Michalski, Międzynarodowa Konferencja “Zarządzanie Finansami”, Kołobrzeg, 13-15.04.2011 [2p.]

7.c.2. W języku obcym [17p.]

Nonprofit organizations liquid assets strategies in Poland, Grzegorz Michalski, 72nd International Atlantic Economic Conference, IAEC2011, Washington DC, USA, 20-23 October 2011. [4p.]

Liquid Assets Financing, Grzegorz Michalski, Conference Proceedings of the Fall 2011 Academy of Business Research Conference, September 13-15, 2011, Atlantic City, NJ, USA, ISBN:1463694407, p. 147. [4p.]

Liquid assets strategies in Silesian non-profit organizations, Grzegorz Michalski, Aleksander Mercik, w: Dana Dluhosova, Financial Management of Firms and Financial Institutions, Vysoka Skola Banska, Ostrava, 6-7 września 2011 (udział w około 25% w czasie prezentacji, 75% udziału w prezentacji stanowił udział współautora: Aleksandra Mercika). [1p.]

Investments in liquid assets as factor shaping value of the firm, Grzegorz Michalski, in: P. Rama Ramalingam, GBDI, Competitive Success in the Digital Age Through Business and Economics, Fifteenth International Conference, Hilo, USA, 28-30 December 2011, PROCEEDINGS Global Business Development Institute, s. 40-55. [4p.]

Liquid Assets Financing – Working Capital Financing, MISAF2011: The Macao International Symposium on Accounting and Finance 2011, Macao, China, 21-24 November 2011. Online proceedings: [ http://www.macaoafa.org/proceedings/index.php/mafa/article/view/28 ] [4p.]

 

B. Osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (D): [48p.]

 

3. Wykłady w języku angielskim [48p.]:

Analysis, using and understanding financial statements of the firm, Erasmus, [8p.]

Current Assets Management: Value based working capital management, Erasmus, [8p.]

Entrepreneurial financial management, Erasmus, [8p.]

Family Finance Management, Erasmus, [8p.]

Financial Liquidity Management, Erasmus, [8p.]

Financial Management for Non-Profit Organizations, Erasmus, [8p.]

 

C. Osiągnięcia organizacyjne (O): [6p.]

4. Praca w komitetach redakcyjnych czasopism [6p.]

Praca w komitetach redakcyjnych lub radach programowych (naukowych) czasopism naukowych, Międzynarodowych:

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Problems and Perspectives in Management, ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online), Indexed/Abstracted: IBSS, EconLit ( http://www.businessperspectives.org/component/option,com_journals/task,edboard/id,134 ) [3p].

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://www.henrystewart.com/jctm/editors.aspx [3p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2009, http://astonjournals.com/bejpeople.html [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.humanpub.org/ijipm/edit_board.html [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN 1834-2000, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://ro.uow.edu.au/aabfj/editorialboard.html [0p]

Praca w komitecie redakcyjnym międzynarodowego czasopisma naukowego: International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869, Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2010, http://www.inderscience.com/ijebr#board [0p]

 

D. KSZTAŁCENIE KADR NAUKOWYCH (K) (Recenzje w języku angielskim): [16p.]

4. Recenzje [16p.]

4.d. Recenzje artykułów [16p.]

Recenzja artykułu dla czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): The Impact of Market Maker Competition on Market Quality: Evidence from an Options Exchange [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Problems and Perspectives in Management, (ISSN 1727-7051): From traditional operational research to multiple criteria decision analysis: basic ideas on an evolving field. [1p]

Recenzja artykułu konferencyjnego, Global Business & Economics Anthology (GBEA), 2011 by the Business & Economics Society International, ISSN: 1553-1392, artykułu: Analysing the Return Distributions of Australian Stocks: A two factor model and a Quantile Regression Approach (Allen, D. E., Gerrans, P., Singh, A. K., & Powell, R.) [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Journal of Corporate Treasury Management: Can the government de-leveraging deliver: Investigating for the presence of “non-Keynesian effects”, Abhishek Upadhyay, Kamalika Das, Upasna Bhardwaj [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma BEJ dla wydawnictwa AstonJournals: Financial literacy: the approach of banks in India; dr. Suresh Chandra Bihari, Business and Economics Journal, ISSN: 2151-6219. [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Journal of Accounting and Taxation (JAT), http://www.academicjournals.org/JAT, ISSN 2141–6656 ©Academic Journals, artykułu: JAT-11-006: The Factors influencing Credit Bank Risk: the case of Tunisia. [1p]

Recenzja artykułu dla czasopisma Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000): Pre Managed Earnings Benchmarks and Earnings Management of Australian Firms. [1p]

 

Recenzja artykułu dla czasopisma Journal of Information and Organizational Sciences "Analysis of Top 500 Central and East European Companies Net Income Using Benford's Law," Journal of Information and Organizational Sciences; http://jios.foi.hr [1p]

 

Recenzja artykułu dla czasopisma Ekonomika (ISSN: 1392-1258), Vilnius University Publishing House: Definition of influence of general macroeconomic factors on changes of tax culture of the country, [1p]

 

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 - 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: Hedge or Speculation? Evidence of the Use of Derivatives by Brazilian Firms during the Financial Crisis" Jose Luiz Rossi, [1p]

 

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 - 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  The Impact of Market Concentration on the Availability of Credit to Small Businesses in the Aftermath of the Financial Crisis of 2007–2008. [1p]

 

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 - 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu: "Capital Budgeting and Spectrum of Financing for Small Businesses from the Pepperdine Private Capital Market Project", Maretno Agus Harjoto, John Paglia [1p]

 

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 - 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  Entrepreneurial Litigation and Venture Capital Finance [1p]

 

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 - 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  Factors Affecting Survival, Closure and M&A Exit for Small Businesses [1p]

 

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 - 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  Patenting Performance in SMEs with Endogenous Venture Capital Financing [1p]

 

Recenzja artykułu konferencyjnego na konferencję Eastern Finance Association: EASTERN FINANCE ASSOCIATION 2012 ANNUAL MEETING, Boston, Massachusetts, USA, April 11 - 14, 2012, data wykonania recenzji PRZED 19 września 2011 (September 19, 2011), jako: Program Committee Member:  Eastern Finance Association. Tytuł artykułu:  The Impact of Investor Heterogeneity: Evidence from Venture Capital Syndication [1p]

 

RAZEM: 151 p.

Wrocław 28 maja 2012 r.

Grzegorz Michalski

 


resume

1. Education:
Wroclaw University of Economics, Master 1993-1998, MA, 1998
Wroclaw University of Economics, PhD 1998-2002.
2. Scientific degrees and titles:
Ph.D. in economics, specialization in Finance
3. The achievements of research:
Author of more than 80 works (complete, single authorship) published  home and abroad in refered journals, refered chapters of monogaphs or monographs (including 6 articles in refered journals featured in the Journal Citation Report, 12 papers indexed in Web of Knowledge/Web of Science, 5 monographs, 2 textbooks and co-author of 3 textbooks).
Research work started under the guidance of Professor Wieslaw Pluta. The theme was the problem of financial liquidity. This work was supported by KBN grant: 5 H02D 046 21. The results are summarized in a dissertation The value of liquidity in the current financial management (Wartość Płynności w Bieżącym Zarządzaniu Finansami in Polish) defended in 2002.
Theses of that dissertation were published as a monograph in 2004 by CeDeWu in Warsaw, and some year later in the revised and expanded edition Strategic liquidity management (Strategiczne zarządzanie płynnością in Polish) in 2010 by CeDeWu in Warsaw.
After defending his doctoral thesis my findings were concerned on the problem of the existence and significance of the impact of decisions and actions of companies in the current assets management to the value of the firm. The first step to understanding the financial relationships in the enterprise, it was for me to study on the company’s financial strategy and processes related to financial management in the enterprise. The result of this work was the preparation and publication of three monographs: Fundamentals of financial management of enterprises (WSZ Education, Wroclaw 2003), Financial business strategies, (WSZiA Opole 2004), Short-term capital management, (CH Beck, Warsaw 2005, co-author of 20%: W. Pluta, G. Michalski: 80%) and the issue the Lexicon of financial management (CH Beck, Warsaw 2004). Then I became interested in the issue related to the analogous relations taking place in firms, depending on their size. This resulted in work related to the analysis of financial decision-making processes taking place in small and medium-sized enterprises. After some time I became a supporter of the view that a more appropriate in the Polish conditions may be to divide separating the micro and small enterprises (M&ME) from medium and large view. As a result of these investigations into two monographs: Liquidity in small and medium enterprises (WN PWN, Warsaw 2013) and Financial success for microfirm, (CH Beck, Warsaw 2007, 50% of the co-author: K. Prędkiewicz, G. Michalski: 50 %).
In next years, as a result of continuing research on the role of financial management in the decisions that shape the value of the company, were further monographic items, such as Financial Evaluation of the Firm based on Financial Statements (ODDK, Gdańsk 2008), Financial Strategies Enterprises (ODDK, Gdańsk 2009), Introduction to Management of Corporate Finance (CHBeck, Warsaw, 2010), Strategic management of liquidity (CeDeWu, Warsaw, 2010).
4. Teaching:
University of Economics in Wroclaw (Wroclaw University of Economics):
PhD student 1998 - 2002
Research Assistant 2002 - 2003
Assistant Professor from 2003
Academy of Management and Administration in Opole:
Assistant Professor from 2005-2012
Training and consultancy for businesses in cooperation with numerous national and international training and consulting companies:
Coach / Business Consultant since 2005 (list of references: http://szkoleniazfinansow.files.wordpress.com/2013/02/michalski-grzegorz-2013referencje-szkolenia-z-finansow20130208.pdf )
5. Activities in scientific journals:
Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574
A member of the editorial committee (Editorial Board)
Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051
A member of the editorial committee (Editorial Board)
Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000
A member of the editorial committee (Editorial Board)
International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009
A member of the editorial committee (Editorial Board)
International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN: 1756-9850
A member of the editorial committee (Editorial Board)
6. Membership in scientific organizations:
American Finance Association (AFA)
Slovak Society for Operations Research (SSOR)
7. Awards:
Individual Award of the Rector of the University of Economics in Wroclaw:
- First level degree, five times (for 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
- Second level degree, four times (for 2003, 2004, 2005 and 2006)
8. Citations and H-index
Cited in the scientific journals in the country (more than 150 times)
Cited in the scientific refered journals abroad and other than in Polish language (over 20 times), including 14 times in refered journals featured in the Journal Citation Reports and Scopus, see: http://michalskig.com/WOS/WoS2013VI06.pdf )
According to Publish or Perish (based on Google Scholar) data, citation indices for last 10 years 20 most cited publications, are (7 JUN 2013 data, see: http://michalskig.com/POP/PoPmichalski7VI2013.pdf ), citations = over 3000, h-index = 18, but Publish or Perish includes citations not only in refered journals but also from "working papers" without ISSN and "junk internet publications" with doubtful scientific value. For that reason, I rather calculate bibliometric indices myself (see: http://michalskig.com/indeksH.pdf ), and for 2012 JAN 16, I had H-number = 6, with 153 citations excluding selfcitations.

http://michalskig.com/POP/PoPmichalski7VI2013.pdf

czwartek, 6 czerwca 2013

http://michalskig.com/WOS/WoS2013VI06.png

http://michalskig.com/WOS/WoS2013VI06.png

Powrót do pomysłu budowy 5 i 6 bloku elektrowni Opole

Powrót do pomysłu budowy 5 i 6 bloku elektrowni Opole

Dwa nowe bloki na węgiel kamienny w Opolu miały być budowanie przez PGE.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), ogłosiła na początku kwietnia rezygnację z budowy dwóch nowych bloków na węgiel kamienny w Elektrowni Opole. Deklarowaną przez PGE przyczyną jest ograniczenie opłacalności inwestycji wynikającej ze zmian na rynku energii.

PGE oceniło, że kontynuowanie projektu Opole II nie przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy spółki.

Inwestycja miała być realizowana przez konsorcjum Rafako, Polimex Mostostal i Mostostal Warszawa.

Zakładany czas budowy bloku 5 to 54 miesiące, a bloku 6 z kolei to 62 miesiące. (źródło PAP za: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/tusk-rzad-znajdzie-srodki-i-sposoby-by-elektrownia-w-opolu,1925116 |  © Panthermedia)

 

Zarządzanie płynnością finansową. SZKOLENIE 24 i 25 czerwca w Zakopanem

Zarządzanie płynnością finansową. SZKOLENIE 24 i 25 czerwca w Zakopanem

2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Termin

2013.06.24 – 2013.06.25 Zakopane

 

 

środa, 5 czerwca 2013

najbliższe otwarte szkolenia na które serdecznie zapraszam

Najbliższe szkolenia otwarte prowadzone przez Grzegorza Michalskiego (serdecznie zapraszam):

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

 

Tytuł szkolenia

 

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Termin

2013.07.08 - 2013.07.09 Warszawa 

2013.10.08 - 2013.10.09 Warszawa 

 

Tytuł szkolenia

 

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Termin

2013.06.24 - 2013.06.25 Zakopane 

 

 

Tytuł szkolenia

 

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Termin

2013.10.21 - 2013.10.22 Warszawa 

 

Tytuł szkolenia

 

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Termin

2013.10.21 - 2013.10.22 Warszawa 

 

Tytuł szkolenia

 

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Termin

2013.07.01 - 2013.07.02 Warszawa 

 

Prowadzący

 

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>>

 

 

ściąganie należności przez komornika - nie wszystko zająć komornik

[ zapraszam na szkolenie: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html ]

 

Przy egzekwowaniu spłaty należności od dłużnika, czasami konieczne jest skorzystanie z procedury wykorzystującej komornika. W tym przypadku, warto pamiętać, których przedmiotów komornik nie powinien zajmować, są to:

à przedmioty urządzenia domowego, takie jak: pościel, bielizna i codzienne ubranie, konieczne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, w tym ubrania niezbędnego do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; co ważne, nie należy  zajmować przedmiotów niezbędnych do nauki, osobistych dokumentów, odznaczeń oraz przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

à zapasów opału i jedzenia koniecznych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny (wystarczających na miesiąc);

à narzędzi i innych przedmiotów koniecznych do zarobkowej aktywności dłużnika w tym surowców koniecznych do produkcji (w ilości wystarczającej na tydzień). Wyłączenie to nie obejmuje pojazdów mechanicznych;

à od dłużnika pobierającego cykliczną stałą płacę – nie należy zajmować kwoty odpowiadającej niepodlegającej egzekucji części płacy, a od dłużnika nieotrzymującego regularnej płacy - kwoty niezbędnej dla niego i jego rodziny do utrzymania się przez dwa tygodnie.

 

Zapraszam na szkolenia z zakresu zarządzania płynnością finansową.

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski/

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html

[ W powyższym wpisie wykorzystano tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14046295,Komornik_zabral_mi_wzrok.html#MT#ixzz2VPb2Y85G ]

invitation

We invite you to cooperation in our research. Research of the project is in the center of current scientific main stream works with high importance and relevance of the results. Minton (1999) documents relation of higher cash flow volatility and lower average levels of investment in capital expenditures, what is also a key problem in proposed research. Level of healthcare institution financial liquidity levels results with healthcare institution investment ability (Minton 1999). Schoubben (2012) results are confirmation that topic about liquidity holdings is relevant in context of its relationship with social value generated  by healthcare institution to local community (compare: Ferreira 2004, Bates 2009, Morellec 2008, Gaspar 2006). Problem of liquidity overinvestment or underinvestment change competitive risk results and influence liquidity holdings of healthcare institution for hedging purposes (Opler 1999,  Mikkelson 2003, Fresard 2010, Haushalter 2007, Morellec 2008). Healthcare institutions should understand influence liquid assets on risk and social value generated for community they serve and relationship between healthcare institution liquid assets balances and predation risk within an specific operating business (i.e. healthcare services to community increasing the community ability to realization of community social aims).

 

REFERENCES:

Bates, T., Kahle, K., & Stulz, R. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to? The Journal of Finance, 64, pp. 1985–2021.

Gaspar, J., & Massa, M. (2006). Idiosyncratic volatility and product market competition. Journal of Business, 79, 3125-3152. http://dx.doi.org/10.1086/505251

Frésard, L. (2010). Financial strength and product market behavior: the real effects of corporate cash holdings. Journal of Finance, 65, 1097-1122. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01562.x

Haushalter, D., Klasa, S., & Maxwell, W. F. (2007). The influence of product market dynamics on the firm's cash holdings and hedging behavior. Journal of Financial Economics, 84, 797-825. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.05.007

Mikkelson, W. H., & Partch, M. M. (2003). Do persistent large cash reserves hinder performance? Journal of Financial and Quantitiative Analysis, 38, 275-294. http://dx.doi.org/10.2307/4126751

Minton, B., Schrand, C., 1999. The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the cost of debt and equity financing. Journal of Financial Economics 54, 423–460.

Morellec, E., & Nikolov, B. (2008). Cash holdings and competition. Working paper, Ecole Polytechnique

Fédéral de Lausanne.

Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of Financial Economics, 52, pp. 3–46.

Frederiek Schoubben, Cynthia Van Hulle, Market Share and Cash Policy: Evidence from Western European Companies, International Journal of Economics and Finance; Vol. 4, No. 11; 2012, ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728,  Published by Canadian Center of Science and Education

Ferreira, M., & Vilela, A. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10, pp. 295–319.