niedziela, 13 października 2013

!! http://goo.gl/WgqYH4

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (http://goo.gl/cZjULl ) 2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (http://goo.gl/cZjULl ) 2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa

Termin: 2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa [zgłoś się] http://goo.gl/doBQnq  

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (http://goo.gl/cZjULl )            

Prowadzący: Grzegorz Michalski, kontakt z trenerem w przypadku pytań merytorycznych: tel. +48503452860, Grzegorz.Michalski [w domenie] gmail [kropka] com

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>> http://goo.gl/R3Nx5S

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

METODY PRACY:

Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.         

Program             

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej:

a) jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej,

b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw,

c) podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa,

d) przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne,

e) wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?

a) sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności,

b)informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy.

3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?

a) metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych,

b) metody i zasady stosowane w rachunkowości,

c) elementy sprawozdania finansowego,

d) podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:

a) ogólna analiza bilansu,

b) ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,

c) metoda Wilcoxa,

d) salda strukturalne bilansu,

e) ogólna analiza rachunku zysków i strat,

f) prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,

g) sygnały ostrzegawcze,

h) analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia.

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej:

a) zasady interpretacji wskaźników,

b) analiza struktury bilansu,

c) analiza rentowności,

d) analiza płynności,

e) cykl konwersji gotówki,

f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto,

g) analiza efektywności,

h) analiza poziomu zadłużenia,

i) 5c klienta,

j) metody punktowe,

k) analiza dyskryminacyjna.

Informacje organizacyjne          

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP          

Termin

2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa           

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1582,Ocena_przedsiebiorstwa_na_podstawie_sprawozdan_finansowych_.html

Prowadzący: Grzegorz Michalski, kontakt z trenerem w przypadku pytań merytorycznych: tel. +48503452860, Grzegorz.Michalski [w domenie] gmail [kropka] com

Linki do zapisów:  http://goo.gl/cZjULl | [zgłoś się] http://goo.gl/doBQnq  

[tags michalskig, szkolenia michalskiego, szkolenia zarzadzanie plynnoscia, business training financial liquidity management, consulting zarzadzanie plynnoscia, doradztwo szkolenie biznesplan, szkolenie biznesplan, consulting biznesplan, doradztwo szkolenie controlling finansowy, szkolenie controlling finansowy, consulting i coaching controlling finansowy, doradztwo szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, consulting i coaching finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla niefinansistow, consulting i coaching finanse dla niefinansistow, analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, szkolenie ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, consulting i coaching ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, szkolenie ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, working capital management training, consulting and coaching working capital management, management of enterprise value, enterprise value management training, consulting and coaching value management companies, efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, the increase in value of the enterprise, the effectiveness of investments in operating cash reserves]

 

[category michalskig, szkolenia michalskiego, consulting i coaching ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, planowanie finansowe, szkolenie planowanie finansowe, consulting i coaching planowanie finansowe, studium wykonalnosci, szkolenie studium wykonalnosci, consulting i coaching studium wykonalnosci, zarzadzanie kapitalem pracujacym, szkolenie zarzadzanie kapitalem pracujacym, consulting i coaching zarzadzanie kapitalem pracujacym, zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, szkolenie zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, consulting i coaching zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, wzrost wartosci przedsiebiorstwa, efektywnosc inwestycji w operacyjne zasoby gotowki, zarzadzanie ryzykiem, Michalski training, training Michalski, training liquidity management, business training financial liquidity management, liquidity management consulting, consulting business training, business training, business consulting, consulting training financial controlling, financial controlling, training, consulting and coaching controlling financial, counseling training finance for nonfinance managers, training managers, finance for nonfinance, consulting and coaching finance for nonfinance managers, finance for nonfinance training, consulting and coaching finance for nonfinance, risk analysis and costeffectiveness of investment projects and dywestycyjnych, training, evaluation and analysis of profitability and risk investment projects and dywestycyjnych, consulting and coaching evaluation and analysis of costeffectiveness and risks of investment projects and dywestycyjnych, counterparty rating on the basis of financial statements, training counterparty rating based on financial statements, consulting and coaching based on the counterparty rating of financial statements, financial planning, financial planning training, consulting and coaching financial planning, feasibility studies, training, feasibility studies, consulting and coaching feasibility studies, working capital management]

 

[delay +2 days]

 

 

 

 

 

środa, 9 października 2013

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (http://goo.gl/cZjULl )

 

Termin

2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa 

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych (http://goo.gl/cZjULl )

 

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>>

Cel szkolenia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

METODY PRACY: 
Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.

Program

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.


1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej:
a) jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej,
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw,
c) podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa,
d) przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne,
e) wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw? 
a) sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności,
b)informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy.

3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? 
a) metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych,
b) metody i zasady stosowane w rachunkowości,
c) elementy sprawozdania finansowego,
d) podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:
a) ogólna analiza bilansu,
b) ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,
c) metoda Wilcoxa,
d) salda strukturalne bilansu,
e) ogólna analiza rachunku zysków i strat,
f) prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
g) sygnały ostrzegawcze,
h) analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia.

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej:
a) zasady interpretacji wskaźników,
b) analiza struktury bilansu,
c) analiza rentowności,
d) analiza płynności,
e) cykl konwersji gotówki,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto,
g) analiza efektywności,
h) analiza poziomu zadłużenia,
i) 5c klienta,
j) metody punktowe,
k) analiza dyskryminacyjna.
Drukuj program

Informacje organizacyjne

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Termin

2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa 

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1582,Ocena_przedsiebiorstwa_na_podstawie_sprawozdan_finansowych_.html

 

Link:

http://goo.gl/cZjULl