środa, 20 sierpnia 2014

Referencje - Michalski Grzegorz (wersja z 21 sierpnia 2014) | https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B

 

 

 

Referencje Grzegorza Michalskiego, tel. do trenera: 503452860 lub: +48717181717, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com   lub:  Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

 

LINK:

https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B

Link:

https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820B.pdf

link2:

https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140821

link3:

https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140821/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140821.pdf

link4:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821

LINK5:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821.pdf

LINK6:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821.pdf

LINK7:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiGrzegorz20140821

LINK8:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiG20140821

LINK9:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiG20140821/ReferencjeMichalskiG20140821.pdf

LINK10:

https://archive.org/details/ReferencjeMichalskiG20140821a

LINK11:

https://archive.org/download/ReferencjeMichalskiG20140821a/ReferencjeMichalskiG20140821a.pdf

Referencje z lat 2005 – 2014 za wykłady z Zarządzania finansami, Zarządzania płynnością finansową, Oceny projektów inwestycyjnych, Analizy finansowej itp., Trener: dr hab. Grzegorz Michalski, tel. do trenera: +48503452860 lub: +48717181717, adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub:  Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/

Referencje - Michalski Grzegorz (wersja z 20 sierpnia 2014) | https://eunicacon.files.wordpress.com/2014/08/referencjemichalskigrzegorzv20140820.pdf

 

Referencje Grzegorza Michalskiego, tel. do trenera: 503452860 lub: +48717181717, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub:Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

 

LINK:

https://eunicacon.files.wordpress.com/2014/08/referencjemichalskigrzegorzv20140820.pdf

Link:

  https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140820

link2:

   https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140820/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820.pdf

link3:

  https://archive.org/stream/Referencjemichalskigrzegorzv20140820/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820_djvu.txt

link4:

  https://archive.org/stream/Referencjemichalskigrzegorzv20140820/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820.djvu

 

Referencje z lat 2005 – 2014 za wykłady z Zarządzania finansami, Zarządzania płynnością finansową, Oceny projektów inwestycyjnych, Analizy finansowej itp., Trener: dr hab. Grzegorz Michalski, tel. do trenera: +48503452860 lub: +48717181717, adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub:Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/

Referencje - Michalski Grzegorz (wersja z 20 sierpnia 2014)

 

Referencje Grzegorza Michalskiego, tel. do trenera: 503452860 lub: +48717181717, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub: Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl

Link:

https://archive.org/details/Referencjemichalskigrzegorzv20140820

link2:

https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140820/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820.pdf

link3:

https://archive.org/stream/Referencjemichalskigrzegorzv20140820/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820_djvu.txt

link4:

https://archive.org/stream/Referencjemichalskigrzegorzv20140820/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820.djvu

 

 

 

treść wybranych referencji:

 

 

Szczecin, dn. 10.08.2012

 

 

 

REFERENCJE

 

Niniejszym poświadczam, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z nami w charakterze trenera

i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym otwartym w dniach 6-7.01.2009

 

Dwudniowe szkolenie obejmowało zakres tematyczny:

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA.

 

Program szkolenia zawierał m in.: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna: znaczenie

i interpretacja wskaźników finansowych; salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów

przedsiębiorstwa; elementy planowania finansowania; finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy

działalności gospodarczej; jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw; co naprawdę mówią

a czego nie mówią sprawozdania finansowe, ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy

sprawozdań finansowych; ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, miało formę aktywnych warsztatów. Po jego

zakończeniu trener otrzymał wysokie noty od uczestników.

 

Z poważaniem

 

Izabela Kesselnng

Prezes Zarządu / /']/

 

 

 

 

R

 

 

 

Izabela Kesselnng

P*7es Zarządu

 

 

 

ADS Consulting Sp. z o.o.

ul. Niedziałkowskiego 24

7 1 •< 1 ; Snado, NP 6Si-2S2-6W2

RPSON 325448516. tel. 91 4882001

 

 

 

 

Katowice, dnia 25 stycznia 2013 r.

 

 

 

List referencyjny

 

 

 

W grudniu 2009 roku, nasi pracownicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu

z zakresu „Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym".

Uczestnikami i beneficjentami tego szkolenia, byli nie tylko pracownicy Agencji Rozwoju

Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach ale również pracownicy i przedstawiciele

Ministerstwa Gospodarki.

 

Projekt doradezo-szkoleniowy pod tytułem „Oceny i analizy opłacalności i ryzyka

realizacji inwestycji w sektorze górniczym" w części merytorycznej był przygotowany

i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

 

Pan dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą

podejmować efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania opłacalnością i ryzykiem

projektu inwestycyjnego.

 

Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego, obejmowały m.in.

zagadnienia: studium wykonalności inwestycji, ryzyko i niepewność i warunki realizacji

projektów inwestycyjnych w górnictwie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach

niepewności i zmienności, ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych

i finansowych uwzględniane w trakcie sporządzania studium wykonalności inwestycji

w górnictwie.

 

Zarówno pracownicy Agencji jak i Ministerstwa Gospodarki uczestniczący

w projekcie zadowoleni byli z użyteczności przekazanej im wiedzy praktycznej,

ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie, bardzo dobrze

przygotowane materiały dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne

prowadzącego.

 

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt realizowany przez

dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy z dziedziny finansów,

zarządzania i ekonomii do urzędniczej praktyki aplikowanej w sektorze górniczym.

 

Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia,

posiadającą szeroką wiedzę, która daje gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez

Niego usług doradczo-eksperckich. Jesteśmy przeświadczeni, że wysokie uznanie dla jego

zajęć i doradztwa ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne.

 

 

 

AGENCJA ROZWOJU PRZHMV$IU S A i swtooa w Wawam,

 

uiwotosta? J!«*«!M W (.48 22) 480 3$ 00 Mu !• 46 22) 4«0 37 01 w* >? com 0

 

WID MR ftt CiA kwhłnMW, IHiMBIWIW^ twMMw*. tkV<niJWW4 l*inti nmb mm tmm rłal 1 "i 'Ml Ttii „i tl W4W 11 TH 111 mpr IlUf

 

 

 

 

Departament Górnictwa Warszawa,

 

DGA-II-^ /l 3 AVENHANSEN® Sp. z o.o.

 

L.dz. i) 9 /l 3 30-053 Kraków

 

uL Kronikarza Galla 4, lokal 9

 

 

 

LIST REFERENCYJNY

 

 

 

Niniejszym mamy przyjemność potwierdzić, że firma AVENHANSEN Sp. z o. o. w dniach

 

0 15-16 grudnia 2009 roku przeprowadziła szkolenie nt.. „ Ocena i analiza opłacalności

 

1 ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym " w którym udział wzięli przedstawiciele

Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki.

 

Szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny, zajęcia przeprowadzono

z uwzględnieniem potrzeb uczestniczących, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Prowadzący w sposób przystępny dzielił się swoja wiedzą i doświadczeniem, wyróżniając się

zaangażowaniem, dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami, raz pozostając

do dyspozycji, w zakresie omawianych zagadnień, również po zakończeniu szkolenia.

 

 

 

 

c

 

 

 

Agencja

■ Rozwoju Przemysłu

 

 

 

S?ĆŁKA AKCYJNA

 

 

 

Katowice, 04.02.2010 r.

 

 

 

List referencyjny

 

 

 

Niniejszym mamy przyjemność potwierdzić, że firma AVENHANSEN Sp. z o.o. w dniach

od 15.12. do 16.12.2009 r. przeprowadziła w naszej siedzibie szkolenie nt. „Ocena i analiza

opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym".

 

Firma AYENHANSEN przygotowała szkolenie sprawnie i bardzo profesjonalnie pod

względem organizacyjnym, dostosowując się do naszych potrzeb. Szkolenie zostało

przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób

poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykładowcę.

 

Serdecznie polecamy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako godnego zaufania profesjonalistę

w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń.

 

 

 

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. i siedzibą w Warszawie Oddziat w Katowicach

 

ul. Mfkołowska 100 40-065 Katowice tel. (*48 32) 757 48 00 faks: (*48 32} 757 48 69 www.katowice.arp.com.pl www.arp.com.pl

 

NIP: 526-0JO-02-O4 kapitał zakładowy: 2.707,525.000,00 zł kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zt Konto bankowe: Bank Pekao S.A. VIII O/Warszawa 17 1240 1 112

1111 0OO0 0165 3845 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XIJI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037957

 

 

 

AGENCJA ROZWd

 

 

 

 

 

Heoryli Paszcza '

Dy sktor

 

j

 

 

 

A V ENHANSEN

 

 

 

Kraków, 2013-06-04

 

 

 

S/KULENIA l DORADZTWO

 

 

 

 

Firma AYENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan

 

 

 

Grzegorz Michalski

 

był Trenerem AVENHANSEN* Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1

i w tym czasie, dla grupy ponad 14 osób, pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. -

odział w Katowicach oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki, w dniach: 2009-12-

15/16, zrealizował szkolenie:

 

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym

 

Projekt szkoleniowy, był „uszyty na miarę" potrzeb instytucji zarządzającej środkami

publicznymi i wykorzystywał najnowszą wiedzę, naukową z zakresu finansów

przedsiębiorstw, finansów publicznych i ich zastosowania w specyficznym sektorze

górniczym. Była to okazja do istotnego transferu osiągnięć naukowych z dziedziny

ekonomiki przedsiębiorstw i finansów do praktyki gospodarczej realizowanej przez

pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - odział w Katowicach oraz pracowników

Ministerstwa Gospodarki. Trener otrzymał wysoką notę od uczestników szkolenia

 

potwierdzoną specjalnymi referencjami Klienta.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

 

Maciej Firlit

 

 

 

www. szkolenia. avenhansen.pl

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 tok.9. Tel 012 399 41 90

 

 

 

• i SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA

mt iK)J FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

 

 

 

 

Visegrad Fund

 

 

 

Center for Research and Educational Projects

 

 

 

CERTIFICATE

 

 

 

This Certificate is awarded to

 

 

 

Dr. Grzegorz Marek Michalski

 

 

 

for successful participation and for delivering lectures of Financial Management course within the

framework of International Visegrad Fund - Business Economics (International V4 Studies), project

Nr. 61200004 from March 04 th to March 05 th 2014 at Faculty of Economics and Management

of Slovak University of Agriculture in Nitra, the Slovak Republic.

 

The course was fully taught in English and consisted of 16 hours of lectures covering topics

 

March 04, 2014

 

Lecture: Working Capital Management - 4 hours

Lecture: Capital Structure - 4 hours

 

March 05, 2014

 

Lecture: Cost of Capital - 4 hours

Lecture: Capital Budgeting - 4 hours

 

March 05, 2014

 

 

 

SL0VAK UNIVERSITY OF AGRlCIJLTuRE IN NITRA | FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT | Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic

te*.: *421 37 Wl 5898 | fax: *421 37 641 5150 | www.fem.uniag.sk | eva.kapralova@uniag.sk

 

 

 

doc. Ing. Iveta Zentkova, CSc.

 

 

 

Dean of Faculty of Economics and Management

Slovak University of Agriculture in Nitra

 

 

 

 

AP AG Sp. z o. o.

PRZEMYSŁOWE INSTALACJE GAZOWE

 

 

 

fi£fiQ faks: (61)8 750 164

 

 

 

61-139 Poznań, Jana Pawła II nr 14

tek: (61) 872 00 56 i 65 70 555 w. 143

 

 

 

£ mili: biwo&apag.com.Dl http://www.apag.com.p!

 

 

 

Członek Polskiego Komitetu Badań Piomlani ■ Sekcji Polskiej Inttrnalionil Fltme RWMfCd Foundation wljmu)tu> w Holandii

 

 

 

Poznań dn.22.01.2013r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

W listopadzie 2012r. nasza pracownica - Księgowa uczestniczyła w szkoleniu

prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

 

Szkolenie z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami

rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni (40h) szkoleniowych.

 

Nasza pracownica po ukończeniu szkolenia podzieliła się nabytą wiedzą oraz

stwierdziła, że trener przedstawił wiele aspektów z wiedzy finansowej dotąd nieznanej.

 

Pozwolił spojrzeć na ocenę wiarygodności przedsiębiorstwa, na jego sprawozdanie

finansowe z całkiem innej strony niż tylko księgowej.

 

Pragniemy zauważyć, że praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu

wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów,

zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako trenera i wykładowcę bardzo

zaangażowanego w swoją pracę oraz pragnącego stworzyć na swoich wykładach dobrą

atmosferę poprzez dostosowanie przebiegu szkolenia dla potrzeb uczestników,

 

 

 

 

Deutsche Bank PBC SA, konto: 09 1910 1048 2263 0216 6649 0001 ■

• BZ WBK SA, konto: 63 1090 1346 0000 0001 0583 8680 ■

• KRS 191830 • Sąd Rejonowy • Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII •

• NfP: 778- 01- 10- 801- Regon: P- 632051695 •

 

 

 

AYENHANSEN

 

 

 

•ł/kOI.LM \ ! IłnR KDZ I W < >

 

 

 

REFERENCJE

 

Firma AVENHANSEN* Sp. z o. o. zaświadcza, że Pan

 

Grzegorz Michalski

 

był Trenerem AVENHANSEN 8 ' Sp. z o. o. w latach 2008 - 201 1

 

i w tym czasie, w dniach 2009-02-16/17, 2009-12-10/11, 2010-10-04/05,

2010-12-13/14, zrealizował cztery, 12 godzinne (dwudniowe) szkolenia, pod

tytułem:

 

Zarządzanie płynnością finansową

 

W szkoleniach brali udział pracownicy instytucji: Polska Wytwórnia Papierów

Wartościowych S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Centrum

Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o. o., Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Blachowni, Techmet Andrzej Chmieliński, ENERGA-OPERATOR SA,

 

Ceramika Paradyż Sp. z o. o., Mota-Engil Polska S.A., UNIWHEBL3 Produ.ction

 

(Poland) Sp. z o. o., ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o. o., Vattenfall

Business Services Poland Sp. z o. o.

 

Szkolenie było okazją do istotnego transferu wiedzy naukowej do praktyki

gospodarczej. Trener prezentował uczestnikom najnowsze osiągnięcia naukowe

z zakresu finansów przedsiębiorstwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem

zagadnień z zakresu zarządzania płynnością finansową i zarządzania kapitałem

obrotowym.

 

 

 

 

www . szkolenia, avenhansen.pl

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.l. Tel 012 399 41 90

 

 

 

AVENH ANSEN"

 

 

 

SZKOLENIA l UORAU/Ittw

 

Wmm

 

 

 

Kraków, 2013-06-04

 

 

 

Firma AYENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan

 

 

 

Grzegorz Michalski

 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1

i w tym czasie, w dniach: 2010-09-06/07, 2010-12-16/17, 2011-03-31/04-01, zrealizował trzy,

12 godzinne (dwudniowe) szkolenia:

 

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji

 

W szkoleniach uczestniczyli między innymi pracownicy takich instytucji jak: NALCO MOBOTEC

POLSKA SP. z o.o., PGNiG S.A. KOOG w Tarnowie. Gazownia Lubelska., KGHM S.A., RADIO

KRAKÓW S.A., Elektrociepłownia S.A., TAURON Polska Energia SA, Południowy Końcem

Energetyczny S.A. Elektrownia Łagisza, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 5Pro

Partners Sp. z o.o., PGNiG, Gazowania Tarnowska, ABB Sp. z o.o., ENION S.A. Oddział w

Krakowie, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., General Motors

Manufacturing Poland Sp. z o.o., General Motors Manufacturing Poland, BP Europa SE Oddział

Polska.

 

Szkolenia były okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej z zakresu finansów przedsiębiorstw

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania ryzykiem i zarządzania wartością dla

właścicieli do praktyki gospodarczej. Szkolenia zawsze oprócz walorów praktycznych, miały

zauważalny aspekt implementacji najnowszych osiągnięć naukowych do polskich warunków realizacji

przedsięwzięć gospodarczych.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Maciej Firlit

 

 

 

www.szkolenia.avenhansen.pl

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 41 90

 

 

 

AYENHANSEN

 

 

 

SZKOLENIA I DORADZTWO

 

 

 

Kraków, 2013-06-04

 

 

 

Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan

 

Grzegorz Michalski

 

był Trenerem AYENHANSEN* Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1

i w tym czasie, w dniach 2008-09-29/30, 2009-06-23/24, 2009-12-07/08, 2010-11-29/30

zrealizował cztery dwudniowe 12 godzinne szkolenia otwarte pod tytułem:

Zarządzanie finansami dla niefinansistów

 

We wspomnianych projektach szkoleniowych uczestniczyli pracownicy między innymi

podmiotów takich jak: REMAG SA., Navi.net.pl - Agencja reklamowa Navi concept, MESP

Central Europę Sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A., Ministerstwo Środowiska, Maxtel

Sp. z o. o., BP Europa SE oddział w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego, Bliżej Przedszkola, MGDF sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Poza okazją do praktycznego i warsztatowego wsparcia pracowników z przedsiębiorstw

Klientów, szkolenia te były okazją do znacznego transferu najnowszych ustaleń naukowych z

zakresu finansów przedsiębiorstw do praktyki gospodarczej realizowanej przez wspomniane

 

wyżej podmioty.

 

 

 

 

www. szkolenia, avenhansen.pl

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 41 90

 

 

 

A V ENHANSEN*

 

 

 

S/KOl J M A I DUR M)/ IWO

 

śiiińiśiśitt

 

 

 

Kraków, 2013-06-04

 

 

 

Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan

 

Grzegorz Michalski

 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1

i w tym czasie, w dniach: 2008-10-28/29, 2009-05-18/19, 2011-02-17/18 zrealizował trzy, 12

godzinne (dwudniowe) szkolenia:

 

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

 

W szkoleniach brali udział pracownicy takich podmiotów praktyki gospodarczej jak:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ORLEN PetroTank Sp. z o.o., Powiatowy

Urząd Pracy w Jarosławiu, CERAMIKA PARADYŻ SP. z o.o., ING Bank Śląski.

Szkolenia przyczyniły się, poza prezentacją praktycznych aspektów oceny kontrahenta, do

istotnego przepływu informacji naukowej do praktyki gospodarczej. Transfer najnowszych

ustaleń naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów przedsiębiorstwa do

przedsiębiorstw zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i z pewnością spowodował

wzrost efektywności podmiotów ich zatrudniających.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

 

 

www.s~kolenia.avenhansen.pl

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galia i lok.9. Tel. 012 399 41 90

 

 

 

r

 

 

 

7

 

BERNDSON

 

 

 

Kraków 2013-01-16

 

 

 

Szanowny Pan

 

dr Grzegorz Michalski

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener

BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „Spin off/spin

out skuteczny transfer wiedzy II", współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał

Ludzki, okres realizacji: 01.2011-08.2012, projekt realizowany pod nadzorem

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 

a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach:

-14/15.05.2011,

-19/20.11.2011,

-26/27.11.2011,

-04/05.02.2012,

-03/04.03.2012,

-23/24.07.2012

 

łącznie 12 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób.

 

Chcę zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, szkolenia realizowane

przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazją do znacznego transferu wiedzy

naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania

i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych

w zakresie finansów na praktyków gospodarczych biorących udział w projekcie

zaowocował ich dobrą oceną.

 

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były

należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

 

 

 

Bartosz Soczówka

Wiceprezes Zarządu

BERNDSON sp. z 0.0.

 

 

 

 

7

 

BERNDSON

 

 

 

BERNDSON sp.jo.o.

 

31-130 Kraków, ul. Fetóm»n» a/l i

 

NIP676-22-4a-701

REGON 3567SO018

 

 

 

BERNDSON so.zo.o.

 

tl.FelOmana 4/11. 31-130 Kratów 676 22 48 701

 

♦48 12 294 81 90 0000179795

 

Kcntak'.©berndsorvcom 128 000 PLN

 

 

 

60 2030 0045 1110 0000 0196 0850

 

 

 

4

 

BERNC

 

 

 

 

Kraków 2012-12-12

 

 

 

Szanowny Pan

Grzegorz Michalski

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Niniejszym oświadczam, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener

BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „Profesjonalne

kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych

przedsiębiorstw w wieku 45+", 8.1.1 POKL, realizacja: 01.2010-12.2012:

 

a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej /8dni/

 

b) Analiza finansowa /8dni/

 

c) Coaching grupowy /8dni/

 

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były

należycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników.

 

 

 

 

Bartosz Soczówka

Wiceprezes Zarządu

BERNDSON sp. z 0.0.

 

 

 

BERNDSON w , ,,.

 

 

 

ui Teldmana 4/11. 31 130 K/aKów

•48 1? 294 81 90

konUlhteocindson eon

 

 

 

67fr22^& 701

0000179795

 

 

 

60 2030 0045 1110 0000 0196 0850

 

 

 

 

Kraków 2013-01-16

 

 

 

Szanowny Pan

 

dr Grzegorz Michalski

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener

BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „Spin off/sptn

out skuteczny transfer wiedzy", współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał

Ludzki, okres realizacji: 01.2010-12.2010, projekt realizowany pod nadzorem

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

 

a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach:

 

- 14/15.12.2010,

 

- 23/24.12.2010

 

Łącznie 4 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu 12 osób.

 

Szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego było należycie

przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

 

 

 

Bartosz Soczówka

Wiceprezes Zarządu

BERNDSON sp. z o.o.

 

 

 

 

 

BERNDSON sp. z o.o

 

 

 

•ISOKrafcOw, ul Feldmana 4/n

 

 

 

NIP 676-22.48- 701

REGON 356750018

 

 

 

BERNDSON

 

 

 

ul, Feldmana 4/11. 31130 Kraków

•48 12 294 8190

Konta <!©t>erndson.com

 

 

 

676-22-48701

0000179795

 

128 000 PIN

60 2030 0045 1110 0000 0196 0850

 

 

 

A

 

 

 

7

 

BERNDSON

 

 

 

Kraków 2013-01-16

 

 

 

Szanowny Pan

 

dr Grzegorz Michalski

 

 

 

Oświadczenie

 

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener

BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu „ZARZĄDZANIE,

OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP",

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 09.2009-

01.2011, projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości :

 

a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach:

- 01/02.02.2010

 

Łącznie 2 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób.

 

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były

należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

 

 

 

Bartosz Soczówka

Wiceprezes Zarządu

BERNDSON sp. z o.o.

 

 

 

 

7

 

BERNDSON

 

 

 

BrRNDSONsp 10.0.

 

3 1 1 30 Ki tków, ul. Feldmana VI 1

 

NIP 676-22-48-701

Rf GON 356750018

 

 

 

BERNDSON so.zo.o.

 

 

 

ul.Fełdmara 4/11. 31 130 Kraków 676 22 46 701

♦48 12 294 81 90 0000179795

kontaiO.ebemdson.com 1 28 000 PIN

 

60 2030 0045 t.110 0000 0196 0850

 

 

 

AKREDYTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ NR 98/2006/EF

 

 

 

BOMIS

 

 

 

Zaświadczenie o współpracy

 

 

 

Zaświadczam, że pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BOMIS jako trener

i wykładowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie, od 13 września 201 5 roku do 27

października 2005 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery, 14 godzinne szkolenia

otwarte, pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową.

 

Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki, zwracając uwagę na wiedzę pana

Grzegorza Michalskiego i umiejętności dobrego objaśniania omawianych zagadnień.

Uczestnicy pozytywnie przyjęli również jego materiały dydaktyczne.

 

Pan Michalski zaprezentował szkolonym osobom najnowsze osiągnięcia naukowe

z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością

finansową, budowanie wartość przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie

kapitałem obrotowym.

 

 

 

 

Marzena Raźnie wska-Półkoszek

dyrektor-generalny

 

 

 

 

BOMIS

 

ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60-792 tel. 61/671 29 24, 665 484 888 faks 61/666 15 90

 

www.homis.nl bonma bomis.pl

 

 

 

Biuro Rachunkowe BMM Łicencencja Niniinans.

 

denata XdiendU 1262712006

 

 

 

 

Gniezno, dn, 25-01-2013

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

W październiku 2012 jako właściciel Biura Rachunkowego BMM uczestniczyłam w projekcie doradczo-

szkoleniowym prowadzonym przez eksperta i trenera dr Grzegorza Michalskiego.

 

Projekt z zakresu analizy finansowej oraz controllingu Finansowego z elementami rachunkowości finansowej

obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze (coaching) trwające 5 dni (40h) dydaktyczno-doradczyeh, z tego 4 dni

<32h) stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami i 1 dzień (Bh) stanowiło doradztwo (coaching). W trakcie projektu

cłoradczo-szkoleniowego dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w

zakresie zarządzania finansami własnego przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z

innymi przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu doradczo-szkoleniowego

propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków.

Treśd merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego obejmowały zagadnienia takie jak: finansowy cel działania

przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pienienie, ocena wiarygodności na podstawie analizy

wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,

sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, zakres przygotowywania i

analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej,

elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę, metody i

kryteria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego Inwestycje, krótkoterminowe

zarządzanie kapitałem i zarządzaniem płynnością finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami

pieniężnymi i należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

 

Szkolenie wg mojej oceny przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener i wykładowca dr Grzegorz Michalski

dostosowywał przebieg szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej ( 10 uczestników). Uzyskaliśmy możliwość samodzielnego

wyliczania wyników finansowych na podstawie przekazanych elementów wiedzy rachunkowości finansowej. Szkolenie

zaspokoiło moje potrzeby odnośnie uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy na temat finansów w podmiotach

obsługiwanych księgowo i finansowo przez kierowane przeze mnie Biuro Rachunkowym BMM.

 

Projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu

wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do prabtyhi

gospodarczej.

 

Rekomenduję szkolenia Pana dr Grzegorza Michalskiego jako godne polecenia.

 

 

 

BU KO RACHUNKOWE BMM

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe BMM Renata Kobierska ; ul. Orzeszkowej 30/ 62-200 Gniezno e-mail : biurorachunkowebmm^y.TPip i

NIP 7841456802; Regon 300506894; BPH O/Gniezno konto 35106000760000326001257767

 

 

 

Poznań, 23.1 2.201 3r.

 

 

 

^f^E[D)fe[Mlfr>nE

 

 

 

Niniejszym zaświadczamy, że

 

Pan Grzegorz Michalski

 

współpracował z firmą BMSS Sp. z o. o. przy realizacji 1 2-godzinnego szkolenia

 

„Analiza finansowa"

 

 

 

 

realizowanego dla firmy 7 pracowników firmy BT&A Holding Sp. z o.o. w Poznaniu

w dniach 1 9-20 grudnia 201 3r.

 

 

 

Do zadań trenera należało badanie potrzeb szkoleniowych grupy, w tym znalezienie problemu,

przygotowanie materiałów na szkolenie oraz post-testów i przeprowadzenie samego szkolenia.

 

Program szkoleniowy obejmował następujące zagadnienia:

 

• finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem,

 

• elementy kształtujące wartość firmy,

 

• analiza sprawozdań finansowych,

 

• treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy,

 

• czytanie sprawozdań finansowych i analiza,

 

• analiza wskaźnikowa,

 

• badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej,

 

• elementy autorskiego podejścia "Rosetta Stone",

 

• praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania na ten

kapitał,

 

• pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych,

 

• sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej,

 

• praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejścia

"Rosetta Stone".

 

 

 

BMSS Sp. z o.o. ^g^^ _

 

Ul. Garbary 56/12 61-758 Poznań ! I^jWw STANDARD

 

www.bmss.pl TĘ ff Fłm a ^"ci ""»".o W ej

 

 

 

 

y • -

 

 

 

W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy, jak:

 

• obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu,

 

• symulacje z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,

 

• przykłady liczbowe z wykorzystaniem danych rzeczywistych,

 

• wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

 

• dyskusje grupowe na temat studiów przypadków,

 

• warsztatowe rozwiązywanie zagadnień na danych dla rzeczywistych danych ze sprawozdań

 

 

 

Pani Grzegorz Michalski wykazał się duzą wiedzą z zakresu prowadzonego tematu oraz bardzo dobrym

przygotowaniem. Uczestnicy szkolenia docenili wnikliwa analizę tematu, pracę na konkretnych

przykładach i danych oraz bardzo dobry kontakt z trenerem.

 

 

 

finansowych

 

 

 

Jako firrr

 

 

 

Przemysła Kędzia

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

 

BM3S Sp. z o. o.

 

 

 

AVENH ANSEN"

 

S/K.OLHMA I DORADZTWO

 

UOTBB

 

 

 

Kraków, 2013-06-04

 

 

 

Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza, że Pan

 

Grzegorz Michalski

 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1

i w tym czasie, w dniach: 2008-03-27/28, dla pracowników Cargill Poland Sp. z o.o.

zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie:

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji

 

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały aspekty zarządzania ryzykiem i opłacalnością

inwestycji w przemyśle spożywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego

eksperta, łączył naukową wiedzę akademicką z najlepszą jej implementacją w praktyce

gospodarczej. To zaawansowane szkolenie, przyczyniło się do transferu naukowych osiągnięć

z zakresu finansów, ekonomiki managerskiej i zarządzania projektami do praktyki

gospodarczej.

 

 

 

 

www. szkolenia, avenhansen.pl

30-053 Kraków, ul Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 Jl 90

 

 

 

« CENTRUM

EDUKACJI

grupa E3HD

 

 

 

185/ZH/2013

 

 

 

Płock, 15 01.2013 r

 

 

 

Referencje

 

 

 

Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji Sp. z o. o. szkolenie: „Analiza

ekonomiczna projektów inwestycyjnych"

 

Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji

majątkowych, w terminie 8-9 grudnia 201 1 roku i trwał łącznie 16 godzin dydaktycznych

 

Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener dostosowywał przebieg szkolenia

do potrzeb grupy szkoleniowej

 

Wysoko zostały ocenione umiejętności trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej

Pracownicy biorący udział w szkoleniu ocenili Pana Grzegorza jako osobę kompetentną

i dobrze przygotowaną merytorycznie Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z poruszanych

treści, zastosowanych, aktywizujących metod szkoleniowych, ale przede wszystkim ze

wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

 

 

 

 

 

r i<*xusi Rulkowiki

na 7_-rjrdu

 

 

 

C • n t r u m Edukacji Sp. z o o

 

 

 

09-400 Pioc., ul.KobyUtliego 25

Sokroionat te) (24) 365 8o 1 2. 365 86 \t>. lo« !24| 365 86 24

 

 

 

 

Reiestrocio ipoMu KRS 0000099350

ftiai Zarządu Tadejs: RiAowski

3/dodi 04 .0203974 000C510? 00729426

NIP 774 2502-290, RfcGON 6 1 i 049306. Kop.»ał zakładowy I 1 72 800 zl

 

 

 

PROGRAM

REGIONALNY

 

NARODOWA >18AIK.IA SPÓJNOŚCI

 

 

 

 

DOLNY

ŚLĄSK

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

www.rpo.doinyslask.pl

 

 

 

 

DRPO/0295/984/DRPO-W-Dka/3037/09

 

 

 

Wrocław, dn. 14.07. 2009r.

 

 

 

Sz. P.

 

Grzegorz Michalski

 

 

 

Szanowny Panie,

 

Mam zaszczyt powiadomić, że został Pan powołany Zarządzeniem Marszałka

Województwa Dolnośląskiego nr 74/2009 z dnia 3 czerwca 2009r. na Listę Ekspertów jako

ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

w dziedzinie: PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE/ ODNAWIALNE INSTRUMENTY

FINANSOWE .

 

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z ramach RPO WD

oraz proces organizacji prac Komisji Oceny Projektów (KOP), w skład której wchodzą eksperci

I stopnia, będzie przebiegała zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

2007-2013. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

 

 

 

Z poważaniem

 

Regionalnego Programu

Operacyjnego

 

/r'nten.4; KSTu^bnak

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

MDOP ^ ^ t t

z ograniczona odpowiadzłtlnotci^

Audtmta Boomu Sb. k.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a

t6L 22 208 28 26. Iax 22 21 1 20 90

 

NIP 7010088170 nr 17

 

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

Warszawa, dnia 18 marca 2014 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin i miejsce szkolenia

 

 

Liczba godzin zegarowych

 

 

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów

inwestycyjnych

 

10-11.03.2014 r. Warszawa

 

 

13

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zajęć.

 

 

 

Krzysztof Kadlec

 

 

 

Partner

 

 

 

podpis osoby upoważnionej

 

 

 

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k.

 

 

 

emiiel

 

 

 

Kraków, 18.03.2014

 

 

 

W imieniu firmy EmiTel Sp. z o. o. potwierdzam, że firma Akademia Biznesu MDDP w marcu

2014 r. zrealizowała na rzecz EmiTel dwudniowe szkolenie zamknięte pt, „Ocena i analiza

opłacalności projektów inwestycyjnych", w którym wzięło udział 21 osób.

 

Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny

z oczekiwaniami. Uczestnicy dobrze ocenili wiedzę merytoryczną, kompetencje oraz sposób

prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego, podkreślając wysoki

poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przykładów ćwiczeń obliczeniowych.

Z uznaniem uczestników spotkała się również bardzo dobra organizacja szkolenia.

 

Szkolenie zrealizowane przez firmę Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowiło

usługę wykonaną w sposób rzetelny, z dbałością o wysoką jakość merytoryczną

i organizacyjną. W związku z powyższym wyrażamy przekonanie, że firma Akademia

Biznesu MDDP jest profesjonalnym i solidnym partnerem w zakresie szkoleń obejmujących

tematykę finansową.

 

 

 

Ov rektor Biura Kadr

 

 

 

EmiTel sp. z o.o z siedzioj i wśmwm w Warwaww (02-675) pny ul. Wołoska 22

 

wpisana do rojestru przedsis biorców, prowadzonego pim S4J Rejonowy ula m »t. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000371135

o kapitału zakładowym w wysokości f 1.442.900 zl. NIP 527-26-43-306. REGON 142708938

 

 

 

r

 

 

 

BERNDSON

 

 

 

Kraków 2014-02-05

 

 

 

Szanowny Pan

 

dr Grzegorz Michalski

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener BERNSDON

Sp. z o.o. prowadził w ramach projektu „Program rozwoju pracowników firmy

FRoSTA Sp. z o.o. 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

następujące szkolenia:

 

1 . Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - w dniach

26/27 listopada 2012r., szkolenie 16-godzinne dla 7 uczestników

 

2. Zarządzanie finansami - w dniach 4/5 luty 201 3r., szkolenie 16 godzinne

dla 6 uczestników.

 

Odbiorcami szkolenia byli pracownicy firmy FRoSTA Sp. z o.o.: menedżerowie,

osoby z kadry zarządzającej oraz specjaliści. Projekt „Program rozwoju pracowników

firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" realizowany był w okresie od 09-2012r. do 01-2014r pod

nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

7 Menedżer projcrtu

 

 

 

 

 

 

BERNDSON

 

 

 

BERNDSON sp.zo.o.

 

 

 

ul. Dobrego Pasterza 104, 31-416 Kraków

+48 12 630 58 90

szkolenia.BERNDSON.pl

 

 

 

676-22-48-701

0000179795

 

 

 

128 000 PLN

 

 

 

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

 

 

 

i

 

 

 

1989 r.

 

 

 

 

.1

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

 

 

Bydgoszcz, 18.07.2014 r.

 

 

 

Rafia Fundatorów

 

Jerzy Regulski

 

Prezes FRDL

 

jerzy Stępień

 

Wiceprezes

 

iwo Byczewski

Andrzej Celiński

Adam Kowalewski

Jan Kro!

Joanna Regulska

 

 

 

Rada Naa^orcra

 

Adam Kowalewski

 

PrzeWudniLiiduy Rady

 

jan Król

 

Wiceprzewodniczący Rady

jerzy Cieślik

Jerzy Osiatyński

Janusz Sepior

Joanna Staręga- Piasek

Mirosław Stec

Paweł Swianiewicz

 

 

 

Zarząd

 

Adam Aduszkiewicz

 

Prezes Zarządu

 

Krzysztof Lutustanski

 

WicapfSZM Zarządu

 

 

 

Przemysław Byś

 

 

 

Referencje

 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach

24-25 lipca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin,

zatytułowane: „Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie".

 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały,

że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki,

zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności

przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego

szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza

teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością

rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjalistę.

 

 

 

r».o Dyrektora

 

^„.^KKG-Pomorskiego Biura

■uiioacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Prrt>mvbław Bvś

 

 

 

fidl.pl w w w . b v o g o ;

 

 

 

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

 

 

Bydgoszcz, 18.07.2014 r.

 

 

 

Referencje

 

 

 

Rada Fundatorów

 

Jerzy Regulski

 

Prezes FRDL

 

Jerzy Stępień

 

iwo Byczewski

Andrzej Celiński

Adam Kowalewski

Jan Król

Joanna Regulska

 

 

 

Raca haazorc7a

 

Adam Kowalewski

 

Przewodniczący Rady

 

„an Kroi

 

/yiceorzewoamczacy Rady

Jarzy Cieślik

Jerzy Osiatyński

Janusz Sepioł

Joanna Staręga-Piasek

Mirosław Stec

 

 

 

Zarząd

 

Adam Aduszkiewicz

 

Prezes Zarządu

 

Krzysztof Lutostański

 

Wirjeprezes Zarządu

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach

14-15 lipca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin,

zatytułowane: „Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich.

Systemy rachunków kosztów".

 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały,

że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki,

zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności

przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego

szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza

teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością

rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjalistę.

 

 

 

\o Dyrektora

 

J( ..v/s«o-Poriorskiego Biura

 

 

 

acji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

•K y.

 

 

 

Przemysław Bys

 

 

 

e-maii: info@bydgoszcz-frdl.pl www.bydgoszcz-frdl.pl

 

 

 

fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

 

 

 

iwr.

 

 

 

I

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

 

 

Bydgoszcz, 26.06.2014 r.

 

 

 

Rada Fundatorów

 

Jerzy Regulski

 

Prezes FRDL j

 

jerzy Stępień

 

iwc Byczewski

Andrze| Celiński

Adam Kowalewski

Jan Kroi

Joanna Reguiska

 

 

 

Raca Nadzorcza

 

Adam Kowalewski

 

Przewodniczący Racly

 

jan Kroi

 

'.'Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Cieślik

jerzy Osiatyński

Janusz Sepiol

Joanna Starega-Piasek

Mitcsiaw Stec

Paweł Swioniewics

 

 

 

Auam Aduszkiewicz

 

Prii!.'»». /;irzr(rlu

 

Kizysztot Lutostanski

 

WfeMpWCW Zarządu

 

 

 

Referencje

 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach

23-24 czerwca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin,

zatytułowane: „Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe.

Controlling płynności finansowej".

 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały,

że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki,

zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności

przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego

szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza

teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością

rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjalistę.

 

 

 

p.o Dyrektora

 

Kujawsko-Pomorskiego Biura

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 

 

Przemysław Byś

 

 

 

PrzerftMsław Bv^

 

 

 

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokal n ej

 

/•

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Kujawsko Fum orski c Biuro IR DL

 

 

 

Bydgoszcz, 23.06.2014 r.

 

 

 

jerz\ Reguisk.

 

jerzy Stepien

 

iwc; 6yczewski

Andrzei Celmskc

Adam Kowalewski

Jan Kro

Joanna Reguiska

 

 

 

Aaam Kowalewski

 

„an Kro.

 

jerzy Cieślik

jerzy Osiatyński

Janusz Sepioi

Joanna Starega-Piasek

 

Miiosław Stec

Paweł Swinniowcz

 

 

 

Adam Auuszkiewicz

 

Krzysztof lutostanski

 

Wioprazw Zarządu

 

 

 

Referencje

 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach

16-17 czerwca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin,

zatytułowane: „Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych

- analiza opłacalność i wykonalności".

 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały,

że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki,

zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności

przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką, Forma prowadzonego

szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza

teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością

rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjalistę.

 

 

 

Przemysław Bys

 

 

 

p.o Dyrektora

 

KujawsKo-^omorskiego Biura

•=undacii Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

 

 

h umtacjit Rozwoju

Demokracji Lokalne/

 

 

 

i

 

 

 

1989 r.

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

K u | .1 w s k o P o m o r s k i e Biuro ł- R D L

 

 

 

Bydgoszcz, 30.06.2014 r.

 

 

 

Referencje

 

 

 

Jerzy Regulski

 

f>«.-..s t-RUL

 

Jerzy Stępień

 

Wiceprezes

 

iwo Byczewski

Andrzej Celiński

Adam Kowalewski

Jan Kroi

Joanna Regulska

 

 

 

R<x)a f-Jcirjzrwcza

 

Mdam KowalewsKi

 

 

Jan Kroi

 

Jerzy Cieślik

Jerzy Osiatyński

Janusz Sepior

Joanna Slarena-Piasek

Miioslaw Siec

 

Zarząd

 

Adam Aduszkiewicz

 

Prezes Zarządu

 

Krzysztof Lutostansk:

 

Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach

9-10, 26-27 czerwca 2014 roku, szkolenie zamknięte w wymiarze 32 godzin,

zatytułowane: „Budżetowanie" dla grupy 25 osób.

 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały,

że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki,

zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności

przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego

szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza

teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością

rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjalistę.

 

Załączniki:

 

1 . Program szkolenia

 

 

 

Przemysław Bvs

 

 

 

p.o Uy/ekiora

 

c,. n H^ u j?!? skc " f3onnorsk,e 9o Biura

i-unciacji Rozwoiu Demokracji Lokalnei

 

 

 

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Program szkolenia:

Budżetowanie

 

 

 

1. Przygotowanie procesu budżetowania

 

2. Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów

 

3. Budżetowanie kosztów bezpośrednich

 

4. Budżetowanie kosztów pośrednich

 

5. Budżetowanie wyniku finansowego

 

6. Budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu

 

7. Elementy budżetowania środków dotacji otrzymywanych z budżetu państwa

 

8. Analiza i kontrola wykonania budżetów

 

9. Organizacja systemu budżetowania (funkcjonowanie systemu budżetowania, etapy procesu

budżetowania)

 

10. Arkusze kalkulacyjne jako narzędzia usprawniające przygotowanie budżetu

 

 

 

 

i

 

 

 

Fundacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

 

 

 

i

 

 

 

I9łt9r.

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

 

 

Bydgoszcz, 11.07.2014 r.

 

 

 

Referencje

 

 

 

Rada P-.indatorow

 

jarzy Regulski

 

Prezes FRDL

 

jerzy Stępień

 

Wiceprezes

 

:wo Byczewski

Andrzej Celinsm

Adam KowalewsKi

jan Kroi

Joanna Regulska

 

 

 

R.iaa Natl7orr.7a

 

Adam Kowalewski

 

PuriWodniLZucy Rady

 

jan Krdi

 

Wiceprzewodniczący Rady

jerzy Cieślik

Jerzy Osiatyński

janusz Sepiot

Joanna Staręga-Piasek

Mirosław Stec

 

Paweł SwianisiAicz

 

 

 

Adam Aduszkiewicz

 

Krzyszto' lutostanski

 

Witrt-prezes Zarządu

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie dwa szkolenia

zamknięte, zatytułowane: „Analiza finansowa projektów inwestycyjnych

i badawczych": pierwsze w dniach 30 czerwca oraz 1, 7-8 lipca, a drugie

w dniach 3-4 i 10-11 lipca 2014 roku, oba w wymiarze 32 godzin,

dla dwóch grup szkoleniowych, łącznie dla 20 osób.

 

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały,

że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki,

zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak również umiejętności

przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego

szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników, ponieważ wiedza

teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością

rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjalistę.

 

 

 

Przemysław Bys

 

 

 

Załączniki:

 

1. Program szkolenia

 

 

 

p.o Dyrektora

Kujawsko-Pomorskiego Biura

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokainei

 

 

 

-

 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalne

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Program szkolenia:

ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I BADAWCZYCH

 

1. Sposoby prognozowania finansowego projektu inwestycyjnego i badawczego.

 

2. Zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny projektów.

 

3. Znaczenie wartości pieniądza w czasie.

 

4. Modele dyskontowe w ocenie efektywności inwestycji.

 

5. Automatyzacja procesów dyskontowania przy wykorzystaniu narzędzi Visual Basic.

 

6. Sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (bilans, rachunek

zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) - automatyzacja generowania podstawowych

sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic.

 

7. Szacowanie podstawowych parametrów dotyczących przychodów.

 

8. Szacowanie poziomu kosztów operacyjnych (stałych i zmiennych).

 

9. Modelowanie podstawowych parametrów.

 

10. Modelowanie dowolnych zmian w czasie życia projektu i badanie ich wpływu na model i efektywność

projektu inwestycyjnego.

 

11. Szacowanie strumieni pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju projektu inwestycyjnego

i badawczego, tj. w fazie inwestycji, bieżącej działalności, zamknięcia projektu.

 

12. Metody szacowania kosztu kapitału w zależności od alternatywnego kosztu kapitału i ryzyka projektu.

 

13. Sposoby szacowania wartości rezydualnej.

 

14. Modelowanie FCF.

 

15. Księgowa stopa zwrotu - ARR (Accounting Rate of Return).

 

16. Okres zwrotu - Payback Period.

 

17. Sposoby oszacowania wartości bieżącej netto przy ocenie projektu inwestycyjnego i badawczego

- Net Present Value.

 

18. Sposoby określania efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego i badawczego przy pomocy

wewnętrznej stopy zwrotu - Internal Rate of Return.

 

19. Obliczanie wskaźnika zyskowności projektu inwestycyjnego i badawczego — Profitability Indey.

 

20. Obliczanie zdyskontowanego okresu zwrotu - Discount Payback Period.

 

21. Obliczanie innych wymaganych przepisami wskaźników.

 

22. Sposoby prawidłowego oszacowania kosztu kapitału (WACC) w tym koszt kapitału własnego i obcego.

 

23. Szacowanie wartości rezydualnej projektu inwestycyjnego i badawczego wg metod stosowanych

w wycenach firm.

 

24. Zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego projektu inwestycyjnego

i badawczego.

 

25. Stosowanie zaawansowanych narzędzi Excela (Visual Basic) do automatyzacji modelu.

 

26. Stosowanie modelowania ekonometrycznego do prognozowania parametrów finansowych projektu.

 

27. Sposoby zbudowania modułu analizy wrażliwości w aplikacji Excel.

 

28. Sposoby przeprowadzania analizy opłacalności projektu inwestycyjnego i badawczego dla założeń bazowych.

 

29. Analiza wrażliwości - metoda + / - 10%.

 

30. Analiza wrażliwości ( badanie, o ile maksymalnie mogą zmienić się parametry kluczowe modelu,

przy zachowaniu warunku NPV = 0).

 

31. Budowa spójnego modelu oceny projektu inwestycyjnego i badawczego.

 

32. Wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu arkusza z wykorzystaniem narzędzi Visual Basic.

 

p.o. Dyrektora

 

Kujawsko-Pomorskiego Biura

Fundami Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Prrc wKrław Byś

 

 

 

Fuiulacja Rozwoju

Demokracji Lokalnej

 

 

 

 

tv,sv r.

 

 

 

n

 

GDDKi A

 

 

 

Warszawa, dnia 27 Sistopada 2012 r.

 

 

 

Zbigniew Miłek

 

Zastępca Dyrektora

 

Biura Generalnego Dyrektora

 

 

 

GDDKiA-BGD-MT-074-51/2012

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski

 

 

 

KFPiZW

 

 

 

ul. Komandorska 118/120, p. Z-311

 

 

 

53-345 Wrocław

 

 

 

Potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie Regionów w Świdnicy w 2011 r.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że Pan Grzegorz

Michalski brał udział w II edycji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy.

W dniu 12 maja 2011 r. byl uczestnikiem II Panelu pt. „Nowoczesne zarządzanie drogami

- jak utrzymać standard ?" organizowanym przez GDDKiA.

 

Powyższe potwierdzenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

 

 

 

Biuro Generalnego Dyrektora

 

 

 

 

Zbigniew Milek

 

 

 

Zastępca Dyrektora

 

 

 

SA

 

 

 

telef./61/29-210 18

 

 

 

fax/61/29200-70

 

 

 

skr. poczt. 1

 

 

 

Szamotuły 15 stycznia 2013 r

 

 

 

Referencje

 

 

 

W miesiącu październiku i listopadzie 2012 r. nasi pracownicy uczestniczyli w projekcie doradczo-szkoleniowym

prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego

 

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami

rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze /coaching/ trwające 5 dni / 40h/

dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni /32h/ stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami i 1 dzień /8h/

stanowiło doradztwo /coaching/. W tracie realizacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował

praktyczną wiedze pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania finansami własnego

przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi przedsiębiorstwami w

zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania

prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści

merytoryczne projektu obejmowały zagadnienia takie jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar

wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,

sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, studiów

wykonalności, zakres przygotowania i analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium wykonalności

przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej, elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych

przepływów pieniężnych generowanych przez firmę, metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych,

szacowanie stóp kosztów kapitału finansującego inwestycje krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i

zarządzanie płynnością finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i

należnościami , elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

 

Nasi pracownicy uczestniczący w projekcie podkreślali ogrom przekazanej im wiedzy praktycznej, ze

szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duze doświadczenie, doskonale przygotowane materiały

dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego co sprawiało doskonałą atmosferę w

trakcie szkolenia opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu

 

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr.

Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych

osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

 

Rekomenduję Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, posiadającą olbrzymie zasoby

wiedzy i dającą gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez niego usług doradczo eksperckich. Jestem

przekonany, ze wysokie uznanie dla jego starań -pracy ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Ifc.il!

 

 

 

 

Tychy, 28 08.2012

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

23 października 2009 roku przeszedłem ośmiogodzinne szkolenie 'Finanse dla

Niefinansistów' prowadzone przez Grzegorza Michalskiego.

Szkolenie było bardzo wyczerpujące, zakres jego obejmował : Finansowy cel

zarządzania przedsiębiorstwem, zwiększanie bogactwa właściciela/i

przedsiębiorstwa, elementy kształtujące wartość bogactwa właściciela

przedsiębiorstwa, ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celu

przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez

przedsiębiorstwo, siedem zasad prawidłowego szacowania wolnych przepływów

pieniężnych, NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy

pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), metody oceny projektów

inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje,

kształtowanie kosztu kapitału obcego, poziom stopy kosztu kapitału własnego, wpływ

ryzyka i niepewności na stopę kosztu kapitału, krótkoterminowe zarządzanie

kapitałem {przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i

należnościami), zarządzanie zapasami i wpływ niepewności na poziom zapasów,

docelowe poziomy należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom

gotówki przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na poziom gotówki, strategie

zarządzania kapitałem pracującym netto w warunkach niepewności, finansowa

kondycja przedsiębiorstwa oraz kontrahentów przedsiębiorstwa, elementy

kształtujące sytuację finansową, wnioskowanie na podstawie wskaźników

finansowych, błędy i uproszczenia w czasie analizy finansowej przedsiębiorstwa,

wpływ ryzyka i niepewności na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa.

 

Szkolenie zaspokoiło moje potrzeby odnośnie uzupełnienia i

usystematyzowania wiedzy na temam finansów w firmie.

Jest ono bardzo intensywne i godne polecenia, sugeruję jednak zrobić follow up

mieisąc czy dwa po szkoleniu w celu utrwalenia materiału i dodatkowych wyjaśnień.

 

 

 

Hilton Foods Ltd sp. z o o. ul. Strefowa 31, 43-100 Tychy, Poland

National Registry Court in Katowice, Commercial Dep No. VIII, KRS; 0000175476;

REGON: 356759670; Share captel: 4 000 OOOpIn; tel.: +48 32 323 47 09, fax: +48 32 323 47 85

BZWBK O/Tychy 17 1090 1652 0000 0001 0441 3551

Part of Hiltori Food Group ptc www.hiltonfoodgroupplc.com

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam

 

 

 

Waldemar Skorupka

Dyrektor Zarządzający HFP

 

DY RB(<f6RZAR ZĄDZAJĄO

 

 

 

 

AVENH ANSEN*

 

 

 

SZKOLENIA I DORADZTWO

 

HWJHB

 

 

 

Kraków, 2013-06-04

 

 

 

Firma AYENHANSEN Sp. z o. o. zaświadcza, że Pan

 

 

 

Grzegorz Michalski

 

 

 

był Trenerem AVENHANSEN Sp. z o.o. w latach 2008 - 20 11

i w tym czasie, w dniach: 2008-08-22/23, zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie

zamknięte dla 9 pracowników przedsiębiorstwa Impress Sp. z o. o. Kąty 3, 32-107

Radziemice (obecnie należącego do Ardagh Group). Szkolenie to nosiło tytuł:

Zarządzanie finansami dla niefinansistów

 

Jest nam miło potwierdzić, że wspomniany projekt szkoleniowy, był okazją do przekazania

uczestnikom szkolenia, najnowszych ustaleń naukowych z zakresu finansów, zarządzania

finansami i finansowej ekonomii, użytecznych w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa

przemysłowego. Projekt ten był również okazją do istotnego transferu naukowego do praktyki

gospodarczej.

 

 

 

Prezes Narządu

 

 

 

 

 

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9. Tel. 012 399 41 90

 

 

 

inDesn

 

 

 

company

 

 

 

Łódź, 10.12.2012

 

 

 

Referencje

 

 

 

W listopadzie 20 1 2r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwo

na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza

Michalskiego.

 

Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2

dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną

wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub

wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji

finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych

zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści

merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania

przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena

wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych,

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały

ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami

firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie, usystematyzowanie i

ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarządzaniu firmą i sprawnym

reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami.

 

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy

naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i

ekonomii do praktyki gospodarczej.

 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego, który zaprezentował wysoki poziom

przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego

umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu

wiedzy.

 

 

 

Indesit Company Polska Sp. z o.o. - ul, J. Dąbrowskiego 216 - 93-231 Łódź - Poland

Tel. +48 42 645 51 00, Fax +48 42 645 51 91, www.1ndesitcompany.com

 

NIP: 526 - 020 - 38 - 37 REGON : 012 62 19 80 KRS: 0000023258 Kapitał zakładowy: 540 876 500,00 PLN

Konto : Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr IBAN 55103015080000000500971002

 

 

 

 

ludesii Company FoisKa sp. z w.

 

93-231 Łódź. Ul Dąbrowskiego 216

;ei . 42/645 50 01taT4?/R45 5193(211

 

 

 

m

 

 

 

9k " — *

 

 

 

CERTYFIKAT

 

 

 

i- i

 

 

 

I- H

 

 

 

Niniejszym zaświadcza się, że

wygłosił prelekcję na Kongresie

 

 

 

M/ojna cen

 

 

 

zorganizowanym w Warszawie w (toteCu Le ItpyadMeridien (BristoC

w dniach 20-21 października 2005r.

 

 

 

Zakres tematyczny konferencji to m.in.:

 

Wojna cen - z perspektywy instytucji finansowej

Podejmowanie decyzji cenowych a badania rynku

Kształtowanie wizerunku cenowego detalistów

Marki własne - orientacja na cenę

Ceny regularne i promocyjne z punktu widzenia detalisty

Wojna cen - zwycięzcy i przegrani

Gdzie leżą granice marż cenowych

Jak podwyższyć marżę zysku, czyli abc logicznego redukowania kosztów

Działania sprzedażowe a jakość produktu

Optymalizacja ceny produktu z uwzględnieniem kontekstu rynkowego

Inteligentne podnoszenie cen mimo wojny cenowej - być albo nie być

dostawców dóbr konsumpcyjnych

 

 

 

Organizator:

 

 

 

informedia

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

r

 

 

 

i

 

 

 

INSTYTUT

^ 'Łgjf KON SI II TAN T ÓW

r\f EUROPEISKKH

 

 

 

instytv.it koiSuit«<tow Europejsko*

 

ii Wyspiańskiego 41 52-800 Katu

 

 

 

ta -44 62 7601140

fa» «48 62 597 72 17

gstr. «48 514»4 516

 

 

 

; szkolenaUE.pl ;'^'™ d s ł

 

 

 

2013-01-29

 

 

 

Referencje

 

 

 

W dniach 24-27.01.2011 r. Instytut Konsultantów Europejskich przygotował i przeprowadził projekt doradczo-

S2koleniowy dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt doradczo-

szkoleniowy pod tytułem „Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" w części merytorycznej by) przygotowany

i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr Grzegorza Michalskiego.

 

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu pomiaru ryzyka projektów inwestycyjnych obejmował zajęcia warsztatowo

i zajęcia doradcze trwające 4 dni (32h) dydaktyczno-doradczych w podziale na dwie grupy (po dwa dni na jedną grupę).

W tracie realizacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze

decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od działań

inwestycyjnych w zależności od wynikających z tych projektów konsekwencji zarządczych, ekonomicznych i/lub

finansowych. Przedstawione w czasie projektu doradczo-szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych

zagadnień w praktyce zilustrowane zostały licznymi i użytecznymi studiami przypadków

 

Ilość osób w każdej grupie wynosiła przeciętnie 50 osób (łącznie w dwóch grupach brało udział 100 osób). Treści

merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego „Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" dla Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowały zagadnienia takie jak: Studium wykonalności inwestycji. Ryzyko

i niepewność a i warunki realizacji projektów inwestycyjnych wpływających na gospodarkę wodną oraz projektów

inwestycyjnych wpływających na ochronę środowiska, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności

i zmienności, ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych i finansowych uwzględniane w trakcie

sporządzania studium wykonalności inwestycji mających wpływ na stan środowiska lub gospodarkę wodną. Identyfikacja

czynników ryzyka, zagrożeń, szans mających wpływ na stan środowiska lub gospodarkę wodną, Źródła niepewności i źródła

ryzyka (w tym zagrożeń i szans), rodzaje ryzyka, w tym ryzyko finansowe, ryzyko pogodowe, ryzyko klimatyczne, ryzyko

powodziowe i ryzyko środowiskowe. Obszary niepewności i obszary ryzyka: czynniki sukcesu i czynniki zagrożeń. Miękki

i twardy algorytm identyfikowania niepewności i pomiaru ryzyka na potrzeby studium wykonalności inwestycji

proekologicznych. Jakościowy i ilościowy pomiar ryzyka. Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych

i symulacyjnych przy zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ryzykiem prognozy i zarządzaniu ryzykiem modelu zarządzania

ryzykiem. Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej sporządzanej na potrzeby studium wykonalności projektu

inwestycyjnego Ocena i analiza ekonomiczna i finansowa projektu wpływającego na stan środowiska lub na gospodarkę

wodną w warunkach ryzyka i niepewności. Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych: okres zwrotu, NPV, eNPV, IP,

RH. eIRR, MIRR, pojęcie zmienności, kluczowe warianty analizy kosztów i korzyści, analiza i interpretacja ograniczeń i

mocnych stron omawianych metod oceny wykonalności projektów inwestycyjnych.

 

 

 

1

 

 

 

(MST»To> KONSmr*NTO» ElIROPt JSKK>

 

* * gk |MCTVTI 1T m Wyspansmego 41 62-800 Kłkw

 

* WW IINjITIUI W *48 52 760 11 40

 

^fl^j KONSULTANTÓW Sr5S5

 

 

 

rimnnrifi/iru S/ kolenia UK.pl \ ur A" d » ««,Moc 9 p!

EUROPEISKICH ,, ; ^,| • C •NEWS ef»v* «*fe<anat@*eofgpl

 

 

 

2013-01-29

 

 

 

Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczący w projekcie doradczo-

szkoleniowym podkreślali użyteczność przekazanej im wiedzy praktycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo

duże doświadczenie, doskonale przygotowane materiały dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne

prowadzącego co sprawiało doskonałą atmosferę w trakcie szkolenia opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu.

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza

Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny

finansów, zarządzania i ekonomii do urzędniczej praktyki aplikowanej w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, posiadającą olbrzymie zasoby wiedzy i

dającą gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez niego usług doradczo eksperckich. Jesteśmy przekonani, że

wysokie uznanie dla jego wykładu ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne.

 

 

 

DY/

 

B|ura '.

 

 

 

TOR

 

tżądu

 

 

 

JoanneL/j.ihfochalska

 

 

 

•ibTY. u, KONSULTANTÓW EUROPEJSKICH

>2400 Kafel ul Stanisława Wyspianstoego 41

NIP 616-13-53-450* REGON 251533^7

INFOLINIA 0801 88 55 22

 

 

 

jucon

 

 

 

®

 

 

 

JUCON

 

ul. Wrocławska 103

63-400 Ostrów Wlkp.

 

 

 

tel. +48 62 591 41 90

fax +48 62 591 41 90

NIP 622-112-59-73

www.jucon.pl

e-mail; biuro@jucon.pl

 

 

 

Ostrów Wielkopolski 25.01.2013

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

W listopadzie 2012 r. nasz pracownik uczestniczył w projekcie doradczo-

szkoleniowym prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

 

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu analizy finansowej oraz controllingu

finansowego z elementami rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i

zajęcia doradcze (coaching) trwające 5 dni (40h) dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni (32h)

stanowiły wykład z praktycznymi warsztatami i 1 dzień (8h) doradztwo (coaching). W trakcie

projektu doradczo-szkoleniowego Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę

pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania finansami własnego

przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi

przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu

doradczo-szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce

zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne projektu

doradczo-szkoleniowego obejmowały zagadnienia takie jak: finansowy cel działania

przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena

wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie

kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze,

analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, studiów wykonalności,

zakres przygotowywania i analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium

wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej, elementy matematyki

finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę,

metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału

finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzaniem płynnością

finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi

i należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

 

Nasz pracownik ocenił zawartość merytoryczną szkolenia jako bardzo wartościową i

zgodną z oczekiwaniami.

 

 

 

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego by) okazją do znacznego transferu wiedzy

naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii

do praktyki gospodarczej.

 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego - jako osobę posiadającą ważną

umiejętność skupiania zainteresowania szkolonej grupy na prezentowanym materiale. Duża

satysfakcja z pozyskanej wiedzy i umiejętności stanowi najlepszy dowód na wysoki poziom

szkolenia prowadzonego przez dr Grzegorza Michalskiego i zaprezentowanych umiejętności

dydaktycznych.

 

Efrbieta I inJm^Aka

uKwroc(jM«slWI/103 ™

63-400 Ostrów WiełkoprtsW-- f

NIP 622-112-59-73 RtGON 25164/655

 

 

 

 

BIAŁYSTOK Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku

 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

 

 

 

Białystok, 18.03.2014

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski w ramach projektu „Szkolenia doskonalące kompetencje

pracownicze kadr dużych przedsiębiorstw", współfinansowanego przez Unię Europejską w

ramach EFS, przeprowadził szkolenia „Zarządzanie finansami - Finanse dla niefinansistów"

(16-17.11.2013) i „Zarządzanie finansami II" (30.11 - 01.12.2013). Uczestnikami szkoleń byli

pracownicy formy KAN Sp. z o.o. Białystok-Kleosin.

 

Szkolenia były przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym,

dopasowanym do oczekiwań i potrzeb uczestników.

 

Pan Grzegorz Michalski wywiązał się w pełni ze swoich zobowiązań na rzecz Zakładu

Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, realizując szkolenia w uzgodnionym terminie, z

należytą starannością i zaangażowaniem.

 

Polecam dr Grzegorza Michalskiego jako trenera godnego zaufania.

 

 

 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białyntsloku

 

15-003 Białystok ul. Sienkiewicza 77 tel./fax: 85 675-25-17, tel. 85 675-48-00

KRS 0000040708, NIP 542-000-03-05

 

e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl, www.zdz.bialystok.pl/bialystok

 

 

 

J3KOSC pos*>4dCiOM CWTyfiMIłm ISO 9001 2009

 

 

 

Józef Łukaszczyk

 

Os. Stefana Batorego 39/1

 

60-687 Poznań

 

 

 

Poznań 08.02.201 3r

 

 

 

NIP 972-001-48-68

Regon: 630565220

 

 

 

Referencje

 

 

 

W dniach 17-18.09.2012 , 01-02.10.2012 i 15.10.2012r uczestniczyłem

w szkoleniu z zakresu controllingu i finansów dla pracowników

i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw prowadzonym przez trenera

dr Grzegorza Michalskiego.

 

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z

elementami rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni

(40h) szkoleniowych.

 

W trakcie szkolenia uzyskałem dużą ilość informacji przydatnych do

prowadzenia finansów firmy , co pozwoliło mi na skorygowanie niektórych

decyzji finansowych w mojej firmie.

 

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt

doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego

był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych

naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii

do praktyki gospodarczej.

 

Rekomendujemy Pana dr Grzegorza Michalskiego , który potrafi połączyć

obszerną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa z umiejętnością

przekazania tej wiedzy osobom prowadzącym mikro i małe firmy , którzy

w wielu przypadkach nie mieli wcześniej kontaktu z tematyką z

zakresu controllingu i finansów przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

os. Stefana Batorego 39/1

60-687 POZNAŃ

REGON 630565220 NIP y;^ „ci y.®

 

 

 

 

Małopolska Agencja

Rozwoju Regionalnego SA

 

 

 

Kraków, 8.02.2013 r.

 

 

 

Referencje

 

 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje liczne projekty finansowane

ze środków unijnych (szkolenia, doradztwo, wdrażanie programów krajowych i regionalnych),

jak również koncentruje się na współpracy międzynarodowej oraz inwestycjach kapitałowych,

m.in. poprzez prowadzenie funduszu kapitałowego typu zalążkowego.

 

W dniach 17-18 lutego 2011 r. oraz 31 marca - 1 kwietnia 2011 r., pracownik MARR S.A.

uczestniczył w szkoleniach z zakresu oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów

inwestycyjnych oraz oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (razem cztery

dni szkoleniowe) realizowanych przez trenera. Pana dr Grzegorza Michalskiego.

 

Pan dr Grzegorz Michalski w sposóh profesjonalny wykonuje prace trenera i wykładowcy.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez pracownika MARR S.A. w czasie prowadzonego

przez Pana dr Grzegorza Michalskiego szkolenia przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji

i zwiększenia efektywności pracy.

 

Z poważaniem.

 

 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA li Kordytewskiego 11:31 542 Kraków; lei <• 48 ! 2 6 1 7 66 00. + 48 ! 2 61 7 56 0 1 , fan +48 1 2 6 1 7 66 66.

 

I nut marrąmarr.pl www.marr.pl: zarejestrowana w Sadzie Reionowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego

ftejesiru Sadowego nr 0000033198, komo BNP Panbas Bank Polska SA nr 64 1600 1013 0002 0011 6146 9001 NIP- 676-005-88-47; REGON 35023901 7,

kapitał zakładowy: 86 465 000 PLN. kapitał wpłacony 86 465 000 Pt N

 

 

 

 

Barbara Grodowii

 

 

 

 

MINISTERSTWO SKARBI PAŃSTW A

 

 

 

00*522 ul. kruc/a 36 W spoina f> Id: M5-87-94 ta\ 62S-S2-5I

 

 

 

BURO MINISTRA

 

 

 

r

 

 

 

Warszawa. 7 marca 2012 r.

 

 

 

Pan

 

 

 

Grzegorz Michalski

 

 

 

W związku z posiadaniem uprawnień zwalniających z obowiązku złożenia egzaminu

dla kandydatów na członków rad nadzorczy cli określonych w • § 5 pkt 2 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów

na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem

( Dz. U. Nr 198 poz. 2038. z późn. zm. ). informuję, że Pańskie dane osobowe w dniu

6 marca 2012 r. zostały zarejestrowane w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych

prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

MDDP Sp. z.o.o. Akademia Biznesu Sp. k.

Budynek Atrium Tower

Al. Jana Pawła II 25,

00-854 Warszawa

 

 

 

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

dr hab. Grzegorz Michalski

 

 

 

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

w szkoleniu o tematyce „Zarządzanie wartością i wyceną spółki - poziom dla expertów" w wymiarze

8 godzin szkoleniowych. Szkolenie odbyło się w dniu: 12 czerwca 2014 r., w Serocku.

 

Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego

jako profesjonalnego trenera.

 

Trener na bieżąco odpowiadał na pytania, dostosowywał się do potrzeb uczestników,

był elastyczny, co świadczy o dużej wiedzy i doświadczeniu. Pan Grzegorz wykazał

się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych

 

 

 

Analizując ankiety stwierdzamy, iż Pan Grzegorz Michalski wywiązał się z przeprowadzenia

danego szkolenia wzorowo, w związku z czym z przyjemnością polecamy Go jako sprawdzonego

i profesjonalnego trenera.

 

 

 

MDOP t półka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.

 

Al. Jana Pawia II 25, 00-854 Warszawa PL vi 148222081826 | tu i 4fl222i I 2rt'*> | e-marf hijocdtajuoMtiamcHrt.n | ww*Mx*rvm<ttspłi

-.*.•■.,.!».. j pod m KRS 0OOO2B8/82 | NIP /Ol 008 8 i '0 | RfcCON M ; 12298' I

 

tt IŁllimtlllW* Wfl De.,;*'* Bdr,k 15 !9!0 I04B 220"J 7757 J57ł 0001

 

 

 

zajęć.

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

Krzysztof Kadlec

 

 

 

Partner

Akadem/a Biznesu MDDP

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

MDDP

 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

AKADEMIA BIZNESU Sp. k.

02-672 Warszawa, ul. Domani&wska 39 a

tel. 022 890 28 26. fax J22 211 20 90

 

....■..! Warszawa, dnia 11 marca 2014 r.

 

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin i miejsce

szkolenia

 

 

Informacje

 

 

Liczba godzin

szkoleniowych

 

 

Ocena i analiza opłacalności i

ryzyka projektów

inwestycyjnych

 

24-25.02.2014 r. Warszawa

 

 

Podczas szkolenia zastosowane zostały metody pracy

takie jak studium przypadku (case study), dyskusje,

wykład ukierunkowany na finansową stronę

przygotowania treści studium wykonalności

inwestycji. Szkolenie w praktyczny i skuteczny

sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia,

łącząc je z holistycznym spojrzeniem na

przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z

uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu

czynników spoza przedsiębiorstwa.

 

 

12

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zajęć.

 

 

 

Norbert Saks

 

 

 

 

podpis osoby upoważnionej

 

 

 

MDDP Spółlo 2 Ogroniuon^ odpOWiedllaltlOŚeil AKADEMIA BIZNESU ipJl.

 

 

 

MDDP

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

MDDP

 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

AKADEMIA BIZNESU So. k.

02-672 Warszawa, ui. Domaniewska 39 a

 

&MJ}R2.®MJ&.%2J)X28.».. Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r.

 

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

REFERENCJE

 

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin, miejsce

szkolenia oraz liczba

uczestników

 

 

Poruszane zagadnienia podczas szkolenia

 

 

Liczba godzin

szkoleniowych

 

 

Budżetowanie i zarządzanie

kosztami w tworzeniu

wartości przedsiębiorstwa

26-27.11.2013 r.

Białka Tatrzańska, 16 os.

 

 

Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem

 

Budżetowanie kapitałów

 

Budżetowanie kosztów

 

Budżetowanie gotówki

 

Koszt w cyklu operacyjnym

 

Zarządzanie kosztami

 

 

12

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zajęć.

 

 

 

 

podpis osoby upoważnionej

 

 

 

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k.

 

ul. Domaniewska 39 A. 02-672 Wai«awa PI. | M, +48 22 890 28 26 | fax. +-48 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuroiiW-adeiniamddp.pl i www.akjdemiamddp.pl

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0O0O268782 | NIP 70 1 -008-8 1 -70 | REGON: 141 122931 1

Nr rachunku bankowego: Bank Milenium S.A. 05 1 1 60 2202 0000 0000 9558 97S2

 

 

 

MDDP

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

|v;uL)P

 

spółka z ograniczony odpowiedzialnością.

 

AKADEMIA BIZNfcSU Sp. k.

02-672 Warszawa, ul. Domamfiwska 39 a

 

 

 

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin i miejsce

szkolenia

 

 

Informacje

 

 

Liczba godzin

szkoleniowych

 

 

Zarządzanie płynnością

finansową. Efektywne decyzje

w zakresie inwestycji w

kapitał pracujący

 

18-19.11.2013 r. Warszawa

 

 

Celem szkolenia było przybliżenie finansowych zasad

dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi,

mającymi wpływ na płynność finansową z punktu

widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości

przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana

została prezentacja wiedzy pozwalającej na

efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania

zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami.

 

 

12

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zajęć.

 

 

 

Norbert

 

 

 

Partner-

 

podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k.

 

ul. Domaniewska 39 A. 02-672 Warszawa PL | teł. +-48 22 890 28 26 | fax. +-4B 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuro((Sakademisrr.ddp.pl | www.akademiOTddp.pl

Spolka zarejestrowana pod nr KRS 0000288782 | NIP 701 -008-8 1-70 I REGON: 141 122981 1

Nr rachunku bankowego: Bvik Millenium S.A. 05 1 1 60 2202 0000 0000 9556 9752

 

 

 

MDDP

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

spolka z ograniczony odpOWteda»»l»*£ ii|

^ AKADEMIA BIZNESU So. k.

 

02.e72..Wa:&javy.o J .uLP.?^n^?^.^.....

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin i miejsce

szkolenia

 

 

Informacje

 

 

Liczba godzin

szkoleniowych

 

 

Zarządzanie płynnością

finansową. Efektywne decyzje

w zakresie inwestycji w

kapitał pracujący

 

21-22.10.2013 r. Katowice

 

 

Celem szkolenia było przybliżenie finansowych zasad

dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi,

mającymi wpływ na płynność finansową z punktu

widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości

przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana

została prezentacja wiedzy pozwalającej na

efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania

zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami.

 

 

12

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zajęć.

 

 

 

Norbert San

podpis oso^u^cważnionej

 

 

 

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU ip.it,

 

ul. DomamewsU 39 A. 02-672 Warszawa PI | teł. +48 22 890 28 26 | fax. +48 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuro<i?akademian,ddp.pl I w-.w.akademiafKfdD.pl

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0COO288782 I NIP 70 1 -008-8 1 -70 | REGON: I -ł 1 1 2298 1 1

Nr rachunku bankowego: Bar* Millemum SA 05 1 1 60 2202 0000 0000 9558 9752

 

 

 

MDDP

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

MDDP

 

spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 

AKADEMIA BIZNESU Sp k

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 8

te!. 022 890 28 26. la* 022 211 20 9C

t,.;..^-..::,. ......... Warszawa, dnia 26 września 2013 r.

 

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

REFERENCJE

 

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin i miejsce

szkolenia

 

 

Informacje

 

 

Liczba godzin

szkoleniowych

 

 

Ocena i analiza opłacalności

i ryzyka projektów

inwestycyjnych

 

22-23.09.2013 r. Warszawa

 

 

Szkolenie odpowiada na pytania jak i na jakich

zasadach dobierać inwestycje do realizacji w

warunkach ryzyka i niepewności? Jak powinna

przebiegać ocena finansowej racjonalności i ryzyka

projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych

pomysłach oraz ocena finansowej wykonalności

inwestycji. Podczas szkolenia zastosowane były

metody pracy takie jak studium przypadku (case

study), dyskusje, wykład ukierunkowany na

finansową stronę przygotowania treści studium

wykonalności inwestycji.

 

 

12

 

 

 

Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego

trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancje

rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną

potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i

przyjazny kontakt. • .

 

podpis oslji^rtfjM&ażnionej

 

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k.

 

ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Waraawa PI I tel. +48 22 890 28 26 | fax. +48 22 2 1 1 20 90 | e-mail: biuroir8akadem.amddp.pl | vAVjv.akaderrnamddp.pl

Spotka zarejestrowana DOd nr KRS 0000288782 | NIP 701 -003-81-70 | REGON: 141 122981 1

Nr rachunku bankowego: Bank Millenium S.A. 05 1 160 2202 0000 0000 9558 9752

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

AKADEMIA BIZNESU Sp. k.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 a

tel. 022 890 28 26. fax 022 211 20 90

 

►iw.juŁao&s;i?.G a Warszawa, dnia 14 maja 2013 r.

 

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

 

 

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin i miejsce

szkolenia

 

 

Informacje

 

 

Liczba godzin

szkoleniowych

 

 

Ocena przedsiębiorstwa na

podstawie sprawozdań

finansowych

 

22-23.04.2013 r. Warszawa

 

 

W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja

wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w

zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się

od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od

ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia

omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych

przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w

których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić

nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład

połączony z prezentacją studiów przypadków.

 

 

12

 

 

 

Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego

trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję

rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną,

potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i

przyjazny kontakt.

 

 

 

Nc^erfS^ks

 

podpis osoby^ctPllfnionej

 

 

 

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k.

 

-.

 

I

 

 

 

AKADEMIA

BIZNESU

 

 

 

spńlk.l 7 p ;r , i. , ,

 

 

 

(pieczątka organizatora szkolenia)

 

 

 

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa

 

dziękuje Panu dr Grzegorzowi Michalskiemu za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.

 

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

 

szkoleniowych podanych w tabeli.

 

 

 

Temat, termin i miejsce

szkolenia

 

 

Informacje

 

 

Liczba godzin

szkoleniowych

 

 

Ocena przedsiębiorstwa na

podstawie sprawozdań

finansowych

 

29-30.11.2012 r. Warszawa

 

 

W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja

wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w

zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się

od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od

ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia

omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych

przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w

których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić

nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład

połączony z prezentacją studiów przypadków.

 

 

12

 

 

 

Chcemy zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, wykład realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego

był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny

finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych w

zakresie finansów na praktyków gospodarczych biorących udział w szkoleniu zaowocował ich wysoką oceną

i znacznym poziomem zadowolenia potwierdzonego w ankietach końcowych.

 

 

 

 

MDOP Spółki i ograniczony odpowirdiialnosci^ AKADEMIA BIZNESU ipjl

 

 

 

 

30

 

Nowy Dwór Mazowiecki . wrzesień 20 1 3r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

zaświadczamy, że Pan Grzegorz Michalski w dniach: 18-19 czerwca 2013 roku, zrealizował dla nas

16 godzinne (dwudniowe) szkolenie zamknięte pt.:

 

Controlling finansowy

 

W szkoleniu uczestniczyło sześciu naszych pracowników. Zrealizowany projekt szkoleniowo-

doradczy przyczynił się, poza prezentacją praktycznych aspektów zarządzania finansami w

przedsiębiorstwie, do komercjalizacji wyników badań naukowych i istotnego przepływu informacji

naukowej do praktyki gospodarczej. Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak: strategiczny

kontekst zarządzania finansami, finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja

wartości przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez

przedsiębiorstwo, metody oceny projektów inwestycyjnych (tzw. kryteria decyzyjne), alternatywny

koszt kapitału, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje, krótkoterminowe

zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i

należnościami), projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie, oraz elementy planowania

finansowego. Transfer najnowszych ustaleń naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów

przedsiębiorstwa do naszego przedsiębiorstwa zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i jesteśmy

przeświadczeni, że spowoduje wzrost efektywności i wydajności finansowej naszego

przedsiębiorstwa.

 

Serdecznie rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako godnego polecenia trenera z

zakresu finansów przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowietki REGON: 011248734

 

tek: +48 22 346 40 00, fax: +48 22 346 40 05 KRS: 0000184990

 

info-amodlinairpofl.pl, Kapilal Zakładowy: 323.824.500 PLN

 

 

 

i

 

K V

% K *

 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

 

 

w

 

INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ

„IKKU" Sp. z 0.0.

 

 

 

Warszawa, 26.06.2013 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

Niniejszym zaświadczamy, że Pan dr Grzegorz Michalski w dniach: 18-19 czerwca 2013 roku,

zrealizował we współpracy z IKKU Sp. z o.o. 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie zamknięte pt:

Controlling finansowy.

 

W szkoleniu uczestniczyło sześciu pracowników działu finansowego przedsiębiorstwa

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy

przyczynił się, poza prezentacją praktycznych aspektów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, do

komercjalizacji wyników badań naukowych i istotnego przepływu informacji naukowej do praktyki

gospodarczej. Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak: strategiczny kontekst zarządzania finansami,

finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, szacowanie

wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, metody oceny projektów

inwestycyjnych (tzw. kryteria decyzyjne), alternatywny koszt kapitału, szacowanie stóp kosztu kapitału

finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania

zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami), projektowanie systemu controllingu w

przedsiębiorstwie, oraz elementy planowania finansowego. Transfer najnowszych ustaleń naukowych z

zakresu ekonomii, zarządzania i finansów przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa Mazowiecki Port

Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i jesteśmy

przeświadczeni, że spowoduje wzrost efektywności i wydajności finansowej w przedsiębiorstwie.

 

Serdecznie rekomendujemy Pana dr Grzegorza Michalskiego jako godnego polecenia trenera z zakresu

controllingu i finansów przedsiębiorstwa.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Nazwa skrócona: IKKU Sp. z o.o. Siedziba: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa; Data rejestracji: 11.02.1998; Rejestr:

Sąd Rej. dla M. St. Warszawy, XII Wydział KRS, Nr 0000037599; Kapitał zakladowyfwpłacony): 50 000 zL; REGON: 013072050;

NIP: 951-18-45-625; Bank: Idea Bank S.A., Nr 11 1950 0001 2006 0313 6177 0002; E-mail: biuro@ikku.pl; Web: www.ikku.pl;

 

 

 

 

Tel./fax: 22 825 9479, 22 630 9914

 

 

 

ValueTank Sp. z o. o.

 

Al. Jana Pawła II 61 lok. 214

 

01-031 Warszawa

 

 

 

Warszawa 1 1 marca 2014

 

 

 

List referencyjny

 

Niniejszym potwierdzam iż Pan Grzegorz Michalski przeprowadził dwudniowe szkolenie

pn. „Finanse dla niefinansistów" w dniach 20-21 lutego 2014 w wymiarze 16 godzin.

Szkolenie zostało przeprowadzone dla Klienta ValueTank Sp. z o. o. - firmy MVW

Bydgoszcz Sp. z o.o. W szkoleniu udział wzięło 8 osób.

 

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o menadżerach i specjalistach nie pracujących

na co dzień w obszarze finansów, jednak w stosunku do których oczekuje się pełnego

zrozumienia tego obszaru działalności przedsiębiorstwa.

 

Elementami szkolenia były zagadnienia wspomagające i tworzące umiejętność czytania

sprawozdań finansowych, wykorzystania wskaźników finansowych w odniesieniu do

specyfiki regionu i branży, efektywnej oceny zarządzania płynnością finansową,

rozumienia pojęć: kosztów, kosztów będących wydatkami, wydatków niebędących

kosztami, przychodów, wpływów pieniężnych, zysku, źródeł efektywności

przedsiębiorstwa, kosztów kapitałów, przepływów pieniężnych, podstaw oceny

opłacalności projektów inwestycyjnych, elementów budowy wartości przedsiębiorstwa,

tworzenia wartości przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i niepewności.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym, z

uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników szkolenia.

 

W szczególności pragniemy potwierdzić wysokie umiejętności trenerskie oraz zaplecze

merytoryczne Pana Grzegorza Michalskiego. Trener wykazał się doskonałym

przygotowaniem oraz ogromnym doświadczeniem praktycznym.

 

Pragnę polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera wykonującego

swoją pracę w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej

współpracy.

 

Marlena Mickiewicz- Jarlińska

Manager ds. szkoleń

ValueTank Sp. z o. o.

 

/RLU=rTRNK$pzo.o.

 

 

 

Szczecin, dn. 10.08.2012

 

 

 

REFERENCJE

 

Niniejszym poświadczam, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z nami w charakterze crenera

i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym dla Narodowego Banku

Polskiego.

 

Dwudniowe szkolenie zamknięte, w którym uczestniczyło 1 2 osób zrealizowane było w dniach

16-17 12.2008 obejmowało zakres tematyczny: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Program szkolenia zawierał m.in,: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna; znaczenie

i interpretacja wskaźników finansowych; salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów

przedsiębiorstwa; elementy planowania finansowania; finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy

działalności gospodarczej; |akich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw; co naprawdę mówią

a czego nie mówią sprawozdania finansowe; ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy

sprawozdań finansowych; ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, miało formę aktywnych warsztatów. Po |ego

zakończeniu trener otrzymał wysokie noty od uczestników.

 

Z poważaniem /

 

 

 

Izabela Kesselring

Prezes Zarządu

 

 

 

 

^■T P*ies Zarodu

 

 

 

 

ADS Consulting Sp. z o.o.

ul Niedziałkowskiego 24

71-410 Szczecin. NIP 852.25244^2

REGON 320448916. id 91 4883001

 

 

 

ADS Consulting Sp. i o.o

ul Niedziałkowskiego 24. 71410 Szczecin

■Ufa (091) 488 2001. .•■".>,! biuro@jdsc pl

www jflsc.pl

 

 

 

PGNiG

 

 

 

Polskie Górnictwo Nafttwe i Gazownictwo S.A.

 

Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie

 

 

 

Dział Kontrolingu

 

ul Wita Stwosza 7 Pan Grzegorz Michalski

 

33-100 Tarnów

tel (14)632 38 92

fax (14) 632 38 11

 

 

 

Tarnów, 30.01.2013 r

 

 

 

Referencje

 

Szkolenie zostało realizowane na potrzeby Biura Kontrolingu funkcjonującego

w strukturach Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Karpacki Oddział

Obrotu Gazem z siedzibą w Tarnowie, którego podstawową działalnością jest obrót

paliwem gazowym

 

We wrześniu 2010 roku oraz w kwietniu 2011 roku. uczestniczyłem w

szkoleniach z zakresu Oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

(w sumie 4 dni szkoleniowej prowadzonych przez trenera dr Grzegorza Michalskiego

Szkolenie obejmowało swoim zakresem m m następujące zagadnienia: finansowy cel

zarządzania przedsiębiorstwem ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celów

przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez

przedsiębiorstwo metody oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu

kapitału finansującego inwestycje, kształtowanie kapitału obcego, poziom stopy

kapitału własnego wpływ ryzyka i niepewności na stopę kosztu kapitału,

krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, zarządzanie zapasami poziom docelowy

należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom gotówki

przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na jej poziom strategie zarządzania kapitałem

obrotowym netto w warunkach niepewności, elementy kształtujące sytuacje finansową

przedsiębiorstwa, wnioskowanie na podstawie wskaźników finansowych, wpływ ryzyka

i niepewności na interpretację wyników przedsiębiorstwa

 

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe t Gazownictwo S.A ul M Kasprzaka JS 01-224 Warszawo

Karpacki Oddział Obrotu Gazem z siedz>ba. w Tarnowie, ul Wita Stwosza 7, 35- 100 Tarnów

KRS OOOO0S9492 Sod Ketonowy dla m st Warszawy XII Wydział Gospodarczy MS

NIP SM 000 80 28 REGON 012216736. Kapitał 2a*ładowy (opłacony w całości) S 900 000 000 zł

 

www pgmg pl

 

 

 

Poziom szkolenia uważam za relatywnie wysoki, a sposób jego prowadzenia

przystępny Nabytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystuję w codziennej praktyce

podczas wykonywania obowiązków służbowych

 

Pragnę zauważyć, ze poza praktycznymi walorami projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu

wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów,

zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej

 

Pragnę zarekomendować Pana Grzegorza Michalskiego, ponieważ podczas odbytych

cyklów szkoleń obszaru finansów dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista

zarówno w wymiarze teorii jak i praktyki

 

 

 

KJEROWtlW

Dilal tontroimgo

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Je r

 

Tomasz Panek

 

 

 

 

2

 

 

 

O W E

 

 

 

PING s.c

 

 

 

Poznań, dnia 18 stycznia 2013 r.

 

Referencje

 

W listopadzie 2012 roku. jako współwłaściciel firmy ..PiNo*' s.c. J. Piotrowski W. Nowak /

siedzibą w Swarzędzu. przy ul. Piaski 25. uczestniczyłem w projekcie doradczo-szkoleniowy m

prowadzonym prze/ eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

 

Projekt doradc/o-s/koleniowy / zakresu analizy finansowej oraz eonlrollingu finansowego /

elementami rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze

(coaching) trwające 5 dni (40h dydaktyczno-doradczych). z lego 4 dni (32h) stanowiły wykłady z

praktycznymi warsztatami i 1 dzień (8h) doradztwo (coaching). W trakcie projektu doradczo-

szkoleniowego Pan Cirzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedze pozwalającą na

podejmowanie efektywniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami własnego

przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi

przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu

doradczo-szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce

zilustrowane zostały użytecznymi studiami konkretnych przypadków zaprezentowanych

podczas szkolenia. Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego obejmowały takie

zagadnienia jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa,

przepływy pieniężne, ocenę wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań

finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie oraz ocena ich

istotności, sygnały ostrzegawcze, analizę dyskryminacyjną, zakres przygotowania planów

biznesowych, studiów wykonalności, zakres przy goto w ani a analizy ryzyka w czasie realizacji

założonych w studium wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej,

elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych

przez firmę, metody i kry teria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału

finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzanie płynnością

finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami,

elementy planowania finansowego, metodą procentu od sprzedaży .

 

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło mi na szersze spojrzenie na zagadnienia ekonomiczne

własnego przedsiębiorstwa oraz wyposażyło w narzędzia do oceny jego wartości, perspektyw

działania w przyszłości, a także ocenę zagrożeń w trakcie jego funkcjonowania.

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany

przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i

najnowszych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako doskonałego eksperta i trenera, który w bardzo

przystępny i jasny sposób przekazywał niełatwą wiedze ekonomiczną i celnie wskazywał jej

praktyczne zastosowania na potrzeby praktycznego, codziennego funkcjonowania

przedsiębiorstwa.

 

Jednocześnie Pan Grzegorz Michalski jest osobą szy bko nawiązującą właściwy kontakt z grupą,

dzięki czemu prowadzone przez niego zajęcia przebiegały w sposób płynny i rzeczowy, nie

powodujący zmęczenia, zniechęcenia czy znudzenia uczestników.

 

Jędrzej Piotrowski

 

 

 

 

ul. Piaski 25

62-020 Swarzędz

 

 

 

NIP : 7772966203

REGON : 300517969

e-mail : biuro.pino@gmail.com

 

 

 

Polska Akademia

Rachunkowości

 

 

 

Warszawa, 27.06.2013 r.

 

 

 

Polska Akademia Rachunkowości S.A.

 

 

 

Świętokrzyska 36 lok. 61

 

 

 

004 16 Warszawa

 

 

 

Referencje

 

 

 

Niniejszym pragniemy poświadczyć, iż dr Grzegorz Michalski, współpracował z Polską

Akademią Rachunkowości w charakterze eksperta z zakresu finansów przedsiębiorstw na kursie

 

Kontrolera i Analityka Finansowego we Wrocławiu.

Należy podkreślić, iż poza aplikatywnymi praktycznymi walorami, wykład zrealizowany przez

dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do istotnego transferu naukowych ustaleń z finansów,

ekonomii oraz zarządzania do praktyki gospodarczej (wartościowych teoretycznie

 

i empirycznie).

 

Dr. Grzegorz Michalski prowadził trzydniowy (24h) blok z zakresu tematycznego: ANALIZA

FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA w którym uczestniczyło 1 5 uczestników kursu. Temat

ten zrealizowany był w dniach 27-28 kwietnia i 1 1 maja 2013.

 

Programowe treści obejmowały: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna;

znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych; salda strukturalne bilansu i podstawowe

typu kryzysów przedsiębiorstwa; elementy planowania finansowania; finansowy cel działania

przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej: jakich informacji można oczekiwać od

przedsiębiorstw; co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe; ocena

wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych; ocena wiarygodności na

 

 

 

podstawie analizy wskaźnikowej.

 

 

 

 

Polska Akademia Rachunkowości S.A.

Biuro handlowe: ul. Świętokrzyska 36 lok. 61, 00-1 16 Warszawa

e-mail: biuro@par.edu.pl, www.par.edu.pl, NIP 725-00-14-780

 

 

 

5£p

 

 

 

Pttl»ka \k.ui. n\i,i

 

.

 

Polska Akadom.! Rarliinkuwski S.A.

Ul. Swivlukiyv 16 lok 61/62

 

Warszawa. 04.01.20:3 r.

 

Ml' ?2J-00-I 1-780

 

 

 

Polska Akademia Rachunkowości S A

Świętokrzyska 36 iok. 61

00-1 16 Wars/awa

 

Referencje

 

Niniejszym pragniemy poświadczyć, iż dr Grzegoiz Michalski, współpracował z Polska

Akademia Rachunkowości w charakterze eksperta .■ zakresu finansów przedsiębiorstw na kursie

 

Kontrolera linansowego we Wrocławiu.

Należy podkreślić, iz poza aplikaty wnyrni praktycznymi walorami. wvkład zrealizowany przez

dr. Grzegorza Michalskiego hyl okazją do istotnego transferu naukowych ustaleń z finansów

ekonomii oraz zarządzania do praktyki gospodarczej (wartościowych teoretycznie

 

i empirycznie i.

 

Trzydniowy (24U) Nok realizowany przez Pana dr. Grzegorza Michalskiego w którym

uczestnicz) lo uczestników kursu, /realizowany byl w dniach 14. 27-28 października 2012

i obejmowało zakres tematyczny : ANALIZ A RN \N SOWA PRZEDSIĘBIORSTWA.

 

Programowe treści obejmowały . Elementy sprawozdania finansowego: analiza ogol.ia-

znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych: salda strukturalne bilansu i podstawowe

typu kryzy sów przedsiębiorstwa: elementy planowania finansowania: finansowy cel działania

przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej; jakich informacji można oczekiwać od

przedsiębiorstw: co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe: ocena

wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych: ocena wiarygodności na

 

podstawie analizy wskaźnikowej

 

Z poważaniem

Kanlina Kowalska

 

po Prezesa Zarządu

 

 

 

Polska Akademia Rachunkowości S.A.

Biuro handlowe: ul. Świętokrzyska 36 ink. 61. ()[>-] 16 Warszawa

e-mail: biuro@par.edu.pl, w ww.par eUu.pl NIP 725-00-14-780

 

 

 

AYENHANSEN'

 

 

 

MkOLHMA I IJOR\l)/r*i)

 

 

 

Kraków, 2013-06-04

 

 

 

Firma AVENHANSEN Sp. z o. o. zaświadcza, że Pan

 

Grzegorz Michalski

 

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z o.o. w latach 2008 - 201 1

i w tym czasie, w dniu 2010-08-10, zrealizował 8 godzinne jednodniowe szkolenie zamknięte

dla ponad 12 pracowników przedsiębiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich

Górach. Szkolenie nosiło tytuł:

Analiza finansowa przedsiębiorstw

 

W trakcie realizacji szkolenia, istotnym składnikiem pracy z Klientem, poza przekazaniem

uczestnikom praktycznych umiejętności profesjonalnej oceny kondycji finansowej

przedsiębiorstw, było zaprezentowanie najnowszej wiedzy naukowej z zakresu finansów

przedsiębiorstw, ekonomiki managerskiej i zasad rachunkowości. Przedsięwzięcie to

umożliwiło dokonanie znacznego transferu naukowych osiągnięć z dyscypliny finanse do

 

praktyki gospodarczej i wzbogaciło tym warsztat przeszkolonych specjalistów

 

przedsiębiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

 

 

 

www. szkolenia, avenhansen.pl

30-053 Kraków, ul. Kronikarza Galla 4 lok.9 Tel. 012 399 41 90

 

 

 

 

SZKOLEIMIOWY

 

 

 

www. prymus. sCask.pC

Sosnowiec dn. 2013-02-22

 

 

 

(Pismo <Sjeferencypie Trenera

 

ęrzegorz MichaCski

 

 

 

i

1

 

 

 

Ośrodek Szkoleniowy „Prymus" z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostrogórskiej

33a/ 341, w dniach 28-29,01.2013 r., wraz z Panem dr Grzegorzem Michalskim, jako

trenerem, przeprowadził szkolenie otwarte dla pracowników banków spółdzielczych pt. :

"Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych".

 

W dwudniowym szkoleniu (14 godzin dydaktycznych) prowadzonym przez trenera

dr Grzegorza Michalskiego uczestniczyło 15 (piętnastu) specjalistów zatrudnionych w

następujących podmiotach bankowości spółdzielczej, tj. BS Miedźna, BS Wilamowice,

BS Gilowice, BS Żory, BS Świerklaniec, BS Sośnicowice, BS Zator, BS Łubniany, BS Będzin

ŚBS Silesia Katowice.

 

W ramach wyżej wymienionego szkolenia wykonaliśmy usługi, które zostały wysoko

ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, a także

korzyści wynikających z jakości szkolenia. Prowadzący zajęcia, Pan dr Grzegorz Michalski,

wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień.

Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w

sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo

przyswajania wiedzy przez uczestników oraz bardzo dobrze przygotowane case'y

szkoleniowe.

 

Wspomniany projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez Pana dr Grzegorza

Michalskiego, poza istotną dydaktyczną i praktyczną wartością dodaną, był okazją do

znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny

finansów, zarządzania i ekonomii do specyficznej dla bankowości spółdzielczej praktyki

gospodarczej.

 

W zakresie wyżej omawianej oceny usług jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panem dr

Grzegorzem Michalskim, jako solidnym i rzetelnym partnerem.

 

 

 

% JJ

 

 

 

Opodę^jSz^pCmwwy

fyrefitor

 

 

 

 

 

ZAKŁAD S Z

 

POLSKIEGO TO

 

 

 

KOLENIA I

 

WARZYSTWA E

 

„P E T E K S" Spółka z o o.

 

 

 

ui Łaciarska 28

50-146 Wrocław

NIP 697-001-26-34

REGON 931507333

 

KRS 00001 2302S -Sad Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

 

 

 

EKSPERTYZ

 

KONOMICZNEGO

 

lei. (071)343-16-49

tel /fax (07 1> 344-66-04

e-mail biuro@peteks.pl

www.peteks pl

Kapitał zakładowy - 66 000.00 zł

 

 

 

ZSiE PTE

 

 

 

Wrocław, dnia 29.08.2012 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

Niniejszym pragniemy poświadczyć, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z Zakładem

Szkoleń i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „PETEKS" Sp. z o.o. we Wrocławiu w

charakterze trenera i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach

działania 2.1. POKL pt. „Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP", współfinansowanym przez

Unię Europejską oraz budżet Państwa.

 

W dniach 15 - 16.02.2011 r. w Warszawie Pan Grzegorz Michalski prowadził dwudniowe szkolenie

zamknięte dla pracowników Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" oraz 14 - 15.03.2011 r.

we Wrocławiu szkolenie otwarte dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pt.:

"Zarządzanie finansami firmy w warunkach niepewności" .

 

Programowe treści obejmowały: Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, zwiększanie

bogactwa właściciela/i przedsiębiorstwa, elementy kształtujące wartość bogactwa właściciela

przedsiębiorstwa, ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celu przedsiębiorstwa, szacowanie

wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, siedem zasad

prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych, NCF (przepływy pieniężne netto), OCF

(operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), metody oceny projektów

inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje, kształtowanie kosztu

kapitału obcego, poziom stopy kosztu kapitału własnego, wpływ ryzyka i niepewności na stopę kosztu

kapitału, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami,

środkami pieniężnymi i należnościami), zarządzanie zapasami i wpływ niepewności na poziom

zapasów, docelowe poziomy należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom gotówki

przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na poziom gotówki, strategie zarządzania kapitałem

pracującym netto w warunkach niepewności, finansowa kondycja przedsiębiorstwa oraz

kontrahentów przedsiębiorstwa, elementy kształtujące sytuację finansową, wnioskowanie na

podstawie wskaźników finansowych, błędy i uproszczenia w czasie analizy finansowej

przedsiębiorstwa, wpływ ryzyka i niepewności na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa.

 

Przeprowadzane zajęcia charakteryzowały się profesjonalnym przygotowaniem pod względem

merytorycznym i organizacyjnym. Pan Grzegorz Michalski przekazał uczestnikom szkoleń niezbędną

wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Nieodłącznym atutem był właściwy dobór

wykorzystywanych materiałów dydaktycznych.

 

Z satysfakcją możemy stwierdzić, ze przeprowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenie

spełniły nasze oczekiwania i zostały przeprowadzone w sposób fachowy.

 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera, świadczącego usługi

szkoleniowe na najwyższym poziomie.

 

*7 l/L^H^^ JZ^&E^y

 

 

 

 

Puratos

 

 

 

Kostrzyn. 2013-01-29

 

 

 

Referencje

 

 

 

Niinicjszym poświadczam, iz 27.09.2006 inku. dr Grzegorz Michalski przeprowadził

jednodniowe szkolenie dla pracowników firmy Puratos Polska Sp. / 0.0.: "Zarządzanie

finansami w firmie"

 

(dcm szkolenia było zapoznanie kadry menedżerskiej Spolki / podstawami ekonomii 1

zarządzania linansami. niezbędnymi do efektywnego wykonywania zadań zawodowych.

 

Szkolenie by to przeprowadzone w sposób profesjonalny. / uwzględnieniem wiedzy

teoretycznej ora/ pr/ykladóu jej praktycznego zastosowania.

 

Uczestnicy podkreślali odpowiedni sposób zarówno doboru materiału szkoleniowego jak i

 

przekazania wiedzj

 

 

 

/ satysfakcja stwierdzam, iz cel szkolenia przeprowadzonego przez dr Grzegorza

Michalskiego został osiągnięty. Szkolenie było okazja do znacznego transferu wiedzy

naukowej / dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

 

Rekomenduje dr (irzegorza Michalskiego, jako rzetelnego partnera

 

 

 

Puratos. HobKa/Sp 2 0.0.

 

AnnaiMsźi&z

Dyreyor Fbwwowy

 

 

 

(g)

 

 

 

www.puratos.pl

 

 

 

QUATRO Sierosław, 28.01.2013

 

Produkcja Uszczelnień Technicznych

Antoszewscy - Spółka Jawna

Sierosław , ul. Prosta 7

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

W dniach : 24-25.10.2012 ; 07-08.11.2012 ; 22.11.2012 nasz pracownik

uczestniczył w szkoleniach prowadzonych przez trenera Pana dr Grzegorza

Michalskiego.

 

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami

rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni ( 40 h) szkoleniowych.

 

Nasz pracownik odniósł bardzo pozytywne wrażenie dotyczące przygotowania,

posiadanej wiedzy i sposobu prowadzenia szkolenia.

 

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu

wiedzy naukowej i najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny finansów,

zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego do dalszego przygotowywania

i prowadzenia szkoleń w tak profesjonalny i przystępny sposób.

 

 

 

Murowana Goślina 2013-01-22

 

 

 

RAMION Wojciech RAMION Jadwiga -

DORADCA PODATKOWY S C.

Plac Kasztanowy 3

62- 095 Murowana Goślina

Wojciech Ramion

 

 

 

W listopadzie 201 2 r. uczestniczyłem w projekcie doradczo - szkoleniowym z zakresu analizy finansowej i

conlrollingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej prowadzonym przez trenera i eksperta

Pana dr. Grzegorza Michalskiego .

 

Projekt obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze ( coaching ) trwające 5 dni ( 40 godzin ) ,

z czego 4 dni ( 32 godziny ) stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami a 1 dzień ( 8 godzin )

poświęcony był na doradztwo ( coaching ) .

 

W trakcie zajęć trener przekazywał swoją praktyczną wiedzę , która pomoże mi w podejmowaniu

efektywniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami w naszej firmie i podejmowania , ograniczania .

rezygnacji lub odstępowania od współpracy z naszymi kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej

a także doradzania naszym klientom , jeśli wyrażą takie życzenie , w tych kwestiach .

Poruszane zagadnienia trener ilustrował studiami przypadków a treści merytoryczne szkolenia obejmowały

następujące lematy : finansowy cel działania przedsiębiorstwa ; pomiar wartości przedsiębiorstwa ;

przepływy pieniężne : ocena wiarygodności firmy na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych

. prognozowanie kryzysów w analizowanej firmie i ocena ich istotności ; sygnały ostrzegawcze ;

analiza dyskryminacyjna ; zakres przygotowania biznesplanów ; studia wykonalności ; zakres przygotowania i

analizy ryzyka w czasie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć ; elementy matematyki finansowej ;

szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych w firmie i stóp kosztów kapitału finansującego

inwestycje ; kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych ; zarządzania : krótkoterminowym kapitałem i

płynnością finansową ; poznania elementów zarządzania : zapasami , środkami pieniężnymi i należnościami ;

elementy planowania finansowego oraz metodę procentu od sprzedaży .

 

Szkolenie obejmowało bardzo obszerne zagadnienia i wymagało od prowadzącego dużej wiedzy i

umiejętności zawodowych oraz organizacyjnych .

 

Pan dr. Grzegorz Michalski prezentuje te walory , moim zdaniem jest osobą kompetentną i dobrze

przygotowaną do prowadzenia takich szkoleń , poza tym jest on komunikatywny bo łatwo nawiązał

kontakt z uczestnikami szkolenia , w którym uczestniczyłem .

 

Szkolenie , w którym uczestniczyłem oceniam pozytywnie , bo spełniło moje oczekiwania odnośnie

przypomnienia , usystematyzowania i uzupełnienia mojej wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia .

Oczywiście obszerność tematy ki szkolenia uniemożliwia jej dogłębne poznanie w ciągu 40 godzin .

Dlatego leż liczę , że jak będę potrzebował głębszego poznania jakiegoś zagadnienia , objętego

tematy ką szkolenia będę mógł liczyć na pomoc i wiedzę merytoryczną , którą Pan dr. Michalski posiada .

 

 

 

REFF.RNCJE

 

 

 

 

Rector

 

 

 

Jl. Capital

 

 

 

Poznań, 7 luty 2013r.

 

 

 

Referencje

 

 

 

W listopadzie 2012 roku, uczestniczyłem w pięciodniowym cyklu szkoleń z zakresu

Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej prowadzonym przez trenera dr.

Grzegorza Michalskiego.

 

Pomimo, iż jestem absolwentem uniwersytetu ekonomicznego i znam tematykę

Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej , to z przyjemnością uczestniczyłem w

przedmiotowym szkoleniu.

 

Szkolenie to było dla mnie cenne przede wszystkim z punktu widzenia praktyka

gospodarczego, ponieważ poruszane przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego

zagadnienia miały bardzo wyraźny akcent praktycznego zastosowaniu w działalności

gospodarczej.

 

Należy również dodać, iż całe szkolenie było prowadzone w bardzo przystępnej i

przejrzystej formie i pozostawiło we mnie wyłącznie pozytywne wrażenia.

 

Pragnę również zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-

szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego

transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów,

zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

 

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako jednego z kilku najlepszych w mojej

ocenie dydaktyka z dziedziny Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej w Polsce.

 

 

 

=?«Ctor CaDital Paweł Rektor, ul. Czechosłowacka 121 A/8. 61-425 Poznań teWax: +48 61 832 60 22. +48 603 919 584.

. .'pis do Ewidencu Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 16586/2004/S

NIP 61 8 131 97 01. REGON: 634595092. e-mail: rektor@rectorcapital.pl, www. rectorcapital pl.

 

 

 

 

Rector

 

 

 

 

Poznań, february 7, 2013

 

 

 

References

 

 

 

In November 2012, I participated in a five-day training cyde, Financial Controlling

and Financial Analysis conducted by coach Dr. Grzegorz Michalski.

 

I am the owner of firm "Rector Capital", which provides services in the field of

financial advisory sen/ices for smali, medium and large enterprises. The main area of

Rector Capital is a transaction advisory sen/ices to raise capital for the company. In

terms of its sen/ices Rector Capital also performs diverse as the development of

strategie plans, valuations, business plans, financial models, accounts and a variety of

performance analysis.

 

This training was valuable for me, especially from the point of view of economic

practice, as discussed by coach Dr. Grzegorz Michalski issues were very elear

emphasis on the practical application of business.

 

It should also be noted, that all training is conducted in a reasonable and transparent

manner and left in me only positive impressions.

 

I woułd also like to note that in addition to the practical qualities, project consulting

and training carried out by dr. Grzegorz Michalski was an opportunity for significant

transfer of scientifTc knowledge and the latest scientific achievements in the field of

finance, management and economics to business practice.

 

I recommend Mr. Grzegorz Michalski as one of the some of the best in my opinion,

teaching in the field of Financial Controlling and Financial Analysis in Poland.

 

 

 

Czechosłowacka 121 A/8 61-425 Poznań. tel/fax +48 61 832 60 22 -

Działalności Gospodarczej urzędu Miasta Poznania pod numerem 16586/21

REGON 634595092 e-mail: re

 

 

 

Paweł Rektor

 

 

 

 

rni

 

 

 

ROI Consulting Sp. zo. o

UL Długa 4

00-236 Warszawa

teL (22) 497-07-64

fax (22) 635 22 30

NIP 7010102094

www mconsulting pi

Kapitaf zakładowy: so.ooo zł

KRS: 0000292360 SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY

 

 

 

Warszawa, 12 luty 2013 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

Pan Grzegorz Michalski przeprowadził na zlecenie firmy ROI Consulting sp. z o.o. następujące

szkolenie:

 

Finanse dla nie finansistów, w terminie: 10-11.08.2009

 

Szkolenia zostały ocenione przez wszystkich uczestników jako bardzo wartościowe, stojące na

wysokim poziomie merytorycznym, a zarazem przeprowadzone w wyjątkowo ciekawy sposób.

 

 

 

 

SZKOLENIA ZARZĄDZANIE DORADZĄ

 

 

 

Lauteai "ZLOTY INSTALATOR"

 

 

 

"SPAW Roman Szefer i S-ka" Spółka Komandy towa

6 1-860 Poznaii ul. Za Groblą 6/2

NTP 7780000076 Regon 6305 1 5073 KRS 0000084897

 

 

 

 

tel. 61 853 07 11

 

 

 

fax. 61 853 07 15

 

 

 

Ronian.Szefcntfs paw.pl

 

 

 

www.spaw r .pl

 

 

 

Serwis kortów olejowych, gazowych i automatyki: zgłoszenia awarii:

 

 

 

e-mail: serwis@spaw.pl

 

 

 

Poznań: 2013/07/27

 

 

 

Rekomendacja

 

 

 

W 2012 roku, uczestniczyłem w pięciodniowym cyklu szkoleń z zakresu Controllingu

finansowego i analizy finansowej prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza

Michalskiego.

 

Szkolenie było treściwe, poznałem zagadnienia dla mnie ciekawie a nie miałem z nimi

styczności wcześniej.

 

Prowadzę firmę 28 lat i dzisiaj widzę że mam duże braki które szkolenie pomogło mi

zauważyć.

 

Czuję potrzebę dalszej nauki.

 

Praktyczne szkolenie realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego było pierwszym

krokiem do transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny

finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Czekam na informację o kolejnych szkoleniach realizowanych przez Pana Grzegorza.

 

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego.

 

Prowadzi szkolenia dynamicznie i jednocześnie zmusza do uczestnictwa.

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

STRflMflC Nieruchomości 8.c.

Jerzu Maciejewski, Piotr Straży foH

 

 

 

 

Poznań 25 stycznia 2013 r.

 

 

 

Referencje

 

 

 

W listopadzie 2012 r, uczestniczyłem w projekcie doradczo-szkoleniowym składającym się ze

szkoleń i doradztwa, prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego

Jestem bardzo zadowolony z tych szkoleń i doradztwa. Projekt doradczo-szkoleniowy z

zakresu analizy finansowej i controllingu finansowego składał się z zajęć wykład o wo-

warsztatowych oraz zajęć doradczych (tzw. coaching). Razem projekt trwał 5 dni (40h)

dydaktyczno-doradczych. Podczas realizacji projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował

praktyczną wiedzę wspomagającą decyzje w zakresie controllingu, ekonomiki i zarządzania

finansami przedsiębiorstwa i wspierającą ocenę sytuacji finansowej współpracujących

podmiotów Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania prezentowanych

zagadnień w praktyce, ilustrowane były studiami przypadków. Merytorycznie projekt

obejmował zagadnienia takie jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości

przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne, ocena wiarygodności na podstawie analizy

wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym

przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna,

zakres przygotowania biznesowych planów, studiów wykonalności, zakres przygotowania i

analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium wykonalności przedsięwzięć,

elementy rachunkowości finansowej, elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych

przepływów pieniężnych generowanych przez firmę, metody i kryteria oceny projektów

inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztów kapitału finansującego inwestycje

krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzanie płynnością finansową, przegląd

elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami , elementy

planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

 

Podkreślić pragnę znaczną wartość przekazanej mi wiedzy praktycznej, ze szczególnym

zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie, profesjonalnie przygotowane materiały

dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego, co sprawiało korzystną

dla przyswajania sobie nowej wiedzy atmosferę w trakcie szkolenia opartą na wzajemnej

współpracy i zrozumieniu Warto wspomnieć, że oprócz praktycznych walorów, projekt

doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był sposobnością do

popularyzacji i mającego znaczenie transferu do praktyki gospodarczej wiedzy naukowej i

najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, zarządzania

ryzykiem i ekonomiki finansowej.

 

Rekomenduję Pana dr Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, umiejącą w

sposób przyjemny przekazać posiadane zasoby wiedzy i dającą pewność rzetelnej realizacji

świadczonych przez niego usług doradczo-eksperckich.

 

 

 

 

 

n~

 

 

 

 

 

Rzeszów, dnia 06-03-2013 r.

 

 

 

Referencje

 

 

 

Pragnę poświadczyć, że Pan Grzegorz Michalski współpracował z moją firmą

Teehmet z Rzeszowa zajmującą się handlem wyrobami ze stali nierdzewnej i usługą cięcia

blach w kręgu.

 

W dniach 4-5 października 2010 roku uczestniczyłem w dwudniowych zajęciach

szkoleniowo-warsztatowych z zakresu zarządzania płynnością finansową (w sumie 2 dni

szkoleniowe) prowadzonych przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

 

Merytoryczne treści programowe wydarzenia obejmowały między innymi takie

zagadnienia jak: cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową, relacje między

rentownością a poziomem płynności tinansowej, pomiar poziomu płynności finansowej,

zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie, określanie strategii zarządzania NWC,

zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie, zarządzanie należnościami, strategie

przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego, zarządzanie

środkami pieniężnymi, krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa, wartość

płynności finansowej.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i w sprzyjającej atmosferze.

 

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy

naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii

do praktyki gospodarczej.

 

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako osobę kompetentną, solidną

i rzetelną świadczącą usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu finansów na najwyższym

poziomie.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Rzeszów, ul Dębicka 1

 

tel. 017 85 43 600, 017 85 43 634

 

fax 017 86 40 650, e-mail biuro@techme1 eu

 

 

 

Filia Kraków, ul Żółkiewskiego 12

 

tel 012 294 92 36. 012 294 92 33

 

fax 012 294 92 34, e-mail krakow@techmet

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny

 

we Wrocławiu

 

 

 

AKADEMIA EKONOMICZNA

 

im. O. Langego *» Y*o<*i*iu

 

Wydział Zarządzania i Informatyk:

STUDIUM PODYPLOMOWE Wrocław, 2013-10-15

 

 

 

CERTIFICATE

 

 

 

We hereby confirm that Grzegorz Marek Michalski PhD, as an Assistant Professor (adiunkt) in Wrocław

University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) during over five years (2005 - 2009)

have taught lectures in Polish language in postgraduate studies we were the supervisors. We are

satisfied with his work. Mr. Michalski is a competent lecturer and can create a friendly atmosphere.

 

 

 

, 0 [c^Sy^i

 

!\(UcLlt: KIEROWNIK

 

^ STUDIUM PODYPLOMOWEGO

 

Dr Tomasz Słoński

 

 

 

ul. Komandorska 118/120, 53-34S Wroctaw

tel. 71 368 01 00 • fax 71 3672778

e-mail:

 

www.ue.wroc.pl

 

 

 

Poznań, 23 stycznia 2013 r.

 

 

 

REFERENCJE

 

 

 

W październiku 2012 roku główna księgowa Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp z o.o.

uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

 

Program szkolenia dotyczył wiedzy oraz umiejętności, z zakresu analizy finansowej

i controllingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej i obejmował zajęcia

trwające 5 dni (40 godzin) szkoleniowych.

 

Nasz pracownik wysoko ocenił wiedzę zawodową i umiejętności trenera.

Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i w serdecznej atmosferze. Forma

przekazu treści merytorycznych jak najbardziej czytelna dla słuchaczy, a umiejętne

aktywizowanie uczestników do realizacji zadań, pozwalało ugruntować poznaną wiedzę.

 

Pragniemy podkreślić, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy

 

naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania

 

i ekonomii do praktyki gospodarczej.

 

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego i doświadczonego trenera,

który fachowo realizuje szkolenia i dba o spełnienie oczekiwań uczestników.

 

 

 

 

ISO 8001

 

 

 

 

AC07S

OMS

 

 

 

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.

 

61-626 Poznań, ul SzeiągowsKB *9

tel (0-61| 855-39-90 tWL (0-61] 855-39-92

biurof&instytul poznań pi : www instytut poznań pi

KRS 0000 126726 - Sac Rejonowy w Poznaniu. NIP'778-1 0-66-806 ; Regon 630355480

Kapitał zaMadowy 50 ooozi

 

 

 

KRAJOWY

■■ ► SYSTEM

KSU USŁUG

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny

 

we Wrocławiu

 

 

 

Sekcja Badań Naukowych

i Ekspertyz Gospodarczych

 

 

 

Wrocław, 17.02.2012 r.

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Oświadczam, że dr Grzegorz Michalski był kierownikiem

następujących projektów badawczych;

 

I. w ramach Badań własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

 

1. Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim

przedsiębiorstwie - 2005 r.;

 

2. Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji

wartości przedsiębiorstwa - 2008 r.;

 

3. Planowanie i ocena efektywności inwestycji - wybrane zagadnienia -

2009-2011 r.

 

II. w ramach grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

 

1. Nnr 0211/B/A03/2010/39/MNiSzW - Zarządzanie płynnością

finansową w instytucjach non-profit- 2010-2012 r,;

 

2. Nr 2011/01B/HS4/04744/NCN - Efektywność inwestycji w płynność

finansową przedsiębiorstwa..

 

 

 

 

Stfan Btd* JLAh

 

 

 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

tel. 71 368 01 00 • lax 71 3672778

e-mail:

 

www.uo.wroc.pl

 

 

 

 

Wrocław University

of Economics

 

 

 

Helena Dudycz PhD Wrocław 26 th March 20 1 2

 

Institute of Business Informatics

 

Wrocław University of Economics

 

Komandorska Str. 1 18/120, PL 53-345 Wrocław, Poland

 

e-mail: helena.dudycz@ue.wroc,pi

 

phone:+48 507 140 482

 

 

 

Reference

 

 

 

Mrs Grzegorz Michalski, PhD, prepared the expert appraisement as the part of my

research realized with grant I received from Polish Ministry of Science and Higher Education.

The Expert appraisement were made for the ontology created by myself on the following

subjects: "The Return on Investment Indicator" and "The Early Warning System for

Production Enterprises". I deeply recommend Mrs Michalski as a conscientious and

thoughtful spccialist.

 

 

 

 

KAPITAŁ LUDZKI

 

NA80D0WA STSAUGl* SPÓINC4C'

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

 

 

 

 

Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania I Administracji w Opolu

„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.08.02. 01 -16-006/08

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8 2 1

Wsparcie da współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa

 

 

 

Opole, 13 listopada 2012 r.

 

 

 

OCBR.POKL.I./37/2012

 

 

 

Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu w dniu 28 stycznia 2010 był prelegentem na konferencji pt. „ Rola

przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu ", w trakcie której przedstawił

prezentację i zreferował zagadnienie na temat „Analiza finansowa -

najtrudniejszy element w biznesplanie" w ramach projektu Wyższej Szkoły

Zarządzania i Administracji w Opolu „Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę"

nr POKL.08.02. 01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 i

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa.

 

 

 

 

 

Biuro Projektu

 

Opolskie Cenłrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu

 

ul. o J Czaplaka 1B. 45-055 Opole

mail: ocbr@poczta wszia opole pl, tel (077) 456-64-59 wew 23

www. spinoffout.wszia. opole pl

 

 

 

 

KAPITAŁ LUDZKI UNIAEU ™

 

NA8C'D0.VA STSAItGIA SP0j».04C. CUnvrUjM

 

FUNDUSZ SPOŁECZNY

 

Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.08.02.01 -16-006/08

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Poddziatame 6 2 I

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa

 

Opole, 13 listopada 2012 r.

 

OCBR.POKLI./37/2012

 

 

 

Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu w dniach 05 maja 2009r., 06 maja 2009r., 07 maja 2009r., 06

sierpnia 2009r. i 26 sierpnia 2009r. prowadził konsultacje w następujących

tematach: „Szacowanie przepływów pieniężnych", „Pojemność zadłużeniowa i

koszty kapitałów finansujących biznes", „Ocena i analiza efektywności i ryzyka

przedsięwzięć inwestycyjnych", Zarządzanie płynnością finansową krótko i

długookresowa w firmie" dla beneficjentów projektu Wyższej Szkoły Zarządzania i

Administracji w Opolu „Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę" nr

POKL08, 02. 01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2,1 i

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa.

 

 

 

 

Biuro Projektu

 

Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu

 

ul. o. J. Czaplaka IB. 45-055 Opole

mail: ocbr@poczta wszia opole pl tel (077) 456-64-59 wew. 23

www spinoffout. wszia opole pl

 

 

 

 

KAPITAŁ LUDZKI ^

 

FUNDUSZ SPOŁECZNY

 

Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.08.02.01 -16-006/08

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VUI Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8 2 Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.2.1

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki • budżetu państwa

 

 

 

Opole, 7 września 2009r.

 

 

 

Stosownie do § 7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu projektu „Wykorzystaj

potencjał uczelni- załóż firmę", realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i

Administracji w Opolu

 

powołuję Pana dr Grzegorza Michalskiego

 

na Członka Jury Konkursu biznesplanów Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Powołanie zobowiązuje do uczestnictwa w posiedzeniach Jury Konkursu w dniach

 

, w celu oceny biznesplanów według Karty

 

Oceny. Posiedzenia Jury konkursu odbywać się będą w siedzibie Wyższej Szkoły

Zarządzania i Administracji w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 18, sala 105.

 

 

 

 

Wyrażam zgodę

 

(data) (podpis)

 

 

 

Biuro Projektu

 

Opolskie Centrum Badan Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu

 

ul o J. Czaplaka 1B. 45-055 Opole

mail: ocbr@poczta wszia opole.pl, tel (077) 456-64-59 wew 23

www. spinoffout.wszia.opole.pl

 

 

 

 

KAPITAŁ LUDZKI

 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ'

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI

FUMDUSZ SPOŁECZNY

 

 

 

 

Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

„Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.Q8.02.01 -16-006/08

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8 2 Transfer wiedzy, Poddziałame 8 2 1

Wsparcie dia współpracy sfery nauki I przedsiębiorstw, współf nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnegi Kapitał Ludzki i budZetu państwa

 

Opole, 13 listopada 2012 r.

 

OCBR.POKLI./37/2012

 

 

 

Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu w dniach od 15 września 2009r. do 17 września 2009r. uczestniczył

w pracach Jury Konkursu Biznesplanów w ramach projektu Wyższej Szkoły

Zarządzania i Administracji w Opolu „Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę"

nr POKL. 08. 02. 01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddztałanie 8.2.1 i

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa.

 

 

 

 

Biuro Projektu

 

Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu

 

ul. o. J. Czaplaka 1B, 45-055 Opole

mail; ocbr@poczta wszia opole pl, tel (077) 456-64-59 wew. 23

www spinoffout.wszia opole pl

 

 

 

THE SLOY AK SOCIETY FOR OPERATIONS RESEARCH

 

 

 

DEPARTMENT OF OPERATIONS RESEARC H AND ECONOMETRICS

UMYERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAYA

 

 

 

Certificate ofy>resentation

 

presented to

 

Grzegorz Michalski

 

for invited contribution in Plenary session

EFFECTIYE WORKING CAPITAL INYESTMENT - GERMAN F1RMS CASE

 

 

 

at the 1 7th International Scientific Conference

"Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVII)"

 

28th May 2014 Virt, Slovakia

 

 

 

 

doc. Mgr. J u raj Pekśr, PhD.

 

PKSMiCM ofthe Slmak SoM?tt ior Operat >ous Rcseuich

 

 

 

 

I 1 .

 

 

 

 

Wrocław University of Economics

 

 

 

CERTIFICATE

 

 

 

This is to certify that

dr Grzegorz Michalski

has presented the paper

 

]/alue-Based Working Capital Management

 

at the

 

XVth Scientific Conference

Financial Management - Theory and Practice 2014

 

19-21 May, 2014, Wrocław

 

 

 

 

Head of Department of Corporate Finance

And Value Base Management

 

 

 

Prof. dr hab. Adam Kopiński

 

 

 

Head of Department Public and i

International Finance

 

dr hab. Tomasz Słoński

 

 

 

TACULTT OT CCONtMWCS

 

 

 

/CE/ 2014

 

 

 

VŚB - Technical University of Ostrava

Faculty of Economics

Department of European Integration

 

 

 

2nd International Conference on European Integration ICEI 2014

Section 1. B - Ten years of membership in the EU - experience and perspectives

 

 

 

Entrepreneurial Financial Liąuidity Management Experiences and Perspectires in EU and Outside EU:

 

German, Austria n and French Data Illustration

16 th May 2014, Ostrava, Czech Republic

 

 

 

The 3" 1 Conference of Informatics and Management Sciences

 

 

 

I TIC

 

 

 

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

AND INFORMATICS

 

 

 

IT

 

 

 

ITAU Ltd.

 

 

 

fhe saencecom

 

w* w. The- Sciencecorr

 

 

 

This is to certify that

Grzegorz Michalski

 

has participated as a member of Scientif ic and Reviewer Committee

in the 3 rd International Yirtual Conference ICTIC 2014

 

 

 

held at www.ictic.sk during 24 th - 28 m March 2014

 

 

 

,th

 

 

 

In the name of the Organizing committee

 

 

 

prof. Ing. Karol Matia

 

Dean of Faculty of

Management Science and htfSrmatics

University of Żilina, 5lovakia

 

 

 

 

®Facultv Mendel

 

r n . University

 

Ot Business in Brno i

and Economics

 

 

 

Brno, March 6, 2014

 

 

 

This is to certify that

 

 

 

Grzegorz Michalski

 

 

 

attended and presented the paper atthe International conference

"ENTERPRISE AND COMPETITWE ENVIRONMENT 2014",

 

Mendel University Brno, Czech Republic held in March 6-7, 2014.

 

 

 

assoc.prof. Petr Rozmahel, Ph.D.

Head of Research Center

Faculty of Business and Economics

Mendel University in Brno

 

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

 

Ęifofl$ffi~ EkuditiO

Ekonomicka fakulta UMB

 

 

 

 

Tajovskeho 10, 974 01 Bańska Bystrica

 

Medzinarodny yedecky workshop

 

„Socialna ekonomika a vzdeiavanie"

 

Podujatte realizovane v ramci projektu KEGA ć. 037UMB-4/2013 lnovativny śtudijny program

 

Socialna ekonomika a podnikanie

 

21. november 2013

na Ekonomickej fakulte UMB

 

Potvrdzujeme, że

 

d<r GO. l€ CO 27 fotCHALŚlci

 

 

 

sa zućastnil(a) vedeckeho workshopu s medzinarodnou ućasfou a vystupil(a) s vyżiadanym

prispevkom:

 

hlOMFźcF iT r I /\JAf\jC i.Al M 4 AM C £ M £ (\f T - FfNANCtAL

 

 

 

MANAcB M€ A/T /a/ NONpdoFtT o£c*A Mi 2A~T/oa/S

 

j

 

Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD.

/yą_ dekan fakulty

 

 

 

Dii

 

L li<^ — ,

 

prof. PaedDr. Gabriela Korimova, PhD.

odborna garantka konferencje

 

 

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE

 

Faculty of Economics

 

• dean s Office

 

 

 

Nemcovej 32

 

040 01 Kośice

 

iei 055/60? 3276 !n* 055/633 0983

c-mail dekaiat.ektęiiiike sk

http: //www oki tukę sk

 

 

 

October 1 1, 2013 in Kośice

 

 

 

Certificate

 

 

 

We hereby eon firm that Mgr. Grzegorz Michalski. PhD presented his scientific paper on "Financial

Crisis Influence on Risk Sensitivity and Answer of Businesses by Increasing Liquid Assets Levels:

Slovak and Polish Manufacturing Firms Data" financed by National Science Centrę granted according

decision No. DEC-201 1/01/B/HS4/04744 at the international scientific conference « Current Problems

of Slovak Practice » organised in October 10-11, 2013 in Herfany by the Technical University of

Kosice. Faculty of Economics.

 

We believe that his participation at the scientific conference enables us to enlarge cooperation between

our institutions.

 

Sincerely yours.

 

 

 

 

prof. RN Dr. Vincem Śoltes. CSc.

dean of the faculty

 

 

 

lOth International Scientific Conference

EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS

 

 

 

 

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

 

This is to certify that

 

Grzegorz Michalski

 

 

 

presented a paper entitled

 

Financial conseąuences linked with investments in

current assets: Polish firms case

 

 

 

at the 10 th International Scientific Conference European Financial Systems

held in Telć, Czech Republic, 10 ,h -11' h June 2013

 

 

 

r

 

 

 

 

Petr Va)ouch

Chair, Program Committee

 

 

 

BRADLEY

 

UNIYERSITY

 

2013 International Mathematical

Finance Conference

 

March 22-24, 2013

CERTIFICATE OF APPRECIATION TO

 

Cjrzegorz MicfiaCski

 

In recognition of outstanding service as a presenter during the

International Mathematical Finance Conference in Coral Gables, Florida

 

 

 

Dr. Philip A. Horvath, Conference Organizer

Chair, Department of Quantitative Finance

Robert T. Stevenson Jr./PNC Professor of Finance

Bradley University

 

 

 

Australian Schoot of Business

Instltute of Global Finance

 

The 25th Australasian Finance and Banking Conference

 

 

 

 

The Instltute of Global Finance certifies that

Grzegorz Michalski

 

attended the 25th Australasian Finance and Banking Conference in

Sydney from 16 to 18 December 2012 in order to present a paper

 

 

 

After-Crisis Relation between General Economic Condition

and Liquidity Management: Financial Liquidity lnvestment

Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polish Economics

Standing

 

Grzegorz discussed the paper, The Fukushima Nuclear Accident,

Damage Compensation Resolution and Energy Stock Returns" by

Toshio Senta. Aoyama Gakuin University and Peng Xu, Hosei

University.

 

Grzegorz Michalski also chaired the session Corporate Finance 5

on Monday 17 lh December 2012

 

This certificate was issued by the Institute of Global Finance,

Australian School of Business

The University of New South Wales

 

 

 

Professor Fariborz Moshirian

 

Conference Convenor

 

The 25th Australasian Finance and Banking Conference 2012

 

 

 

titied

 

 

 

 

 

550 West North Slrccl

Suitę 301

Indianapolis, IN 46202

3 17-684-2 120

Ka\: 317-684-2128

Website: www.arnova.org

 

 

 

November 17. 2012

 

 

 

Dr. Grzegorz Michalski

Assistant Professor

Wrocław Universit) ofEconomics

\\ roclaw, Poland

 

Ikar Dr. Michalski.

 

1 his letter senes as verification of attendance to the 2012 Association tbr Research on Nonprofil

Organi/ations and Yoluntary Action (ARN()VA) Conference. The conference was held on

November 15- 17. 2012 in Indianapolis. Indiana at the Hyatt RegeTiC) hotel.

 

The conference hrings together approximately 650 scholars and practilioners from around the

world to discuss the latest research on nonprofil organizations and \olunteer issues. You

presented on Thursday. November 15. 2012. Your paper litled Nonprofil Soircncy Measures:

Polish Evidttnce was in the Session titled Nonprofil Management in Comparative and

International ConteMs.

 

ARNOVA and its communit) thank you for presenting and attending our 4 1 sl AnnuaJ

Conference.

 

 

 

Sincereh .

 

 

 

 

I ho mas Jeavons

I secutive Director

 

 

 

PHłsimM

 

Mbcflo Mosina

Uar\ard lirmertif)

 

\ K i PKl MDI N l

 

kldfcntun l jmtrttt>

Y W < l riVI Mt V PMKMI>KN |

 

Ślubem Illinois I rmcrsil\

al I d\*afd>\illc

 

fc\t< i nvccoMNti rei

 

NiK:riola> Apctpił

I nivcrMt> ol Piraeu*

 

I ud*^ O Dittrłch

 

t /ech i <ni%cr*iT\ ot 1 ifc Science*

 

Maureen OH ara

 

l onicll Irmenm

 

W .Klawa ^tamnska

 

I nivcrwł> i»l !...:/ and

 

Mona CnfM Sk.lixiow*lta ł niver\it\

 

t>aMd I) VanHoo>e

Haylof l m\cfMt>

 

MM l\(,l ISMU* fcS&CM l\lł>

 

( ranklm Allen

Joseph A Aschłicini

1 e^/ok Halucrowte/

W dliam .1 tłjumol

Michacl | Ikiłktti

IMMH M Biielianan

John t junptKlI

Hcni.imiii V1 I rtedinari

Chailc* \ [ (ioodltan

Man i ircentjian

 

i utp ChriM

 

Dale W JoiycnMMi

I iKm at d J K wic

I uralay kent*

Jk>hi) U kendnek

1 MrflMM K kłem

 

tknad ■ i ni^- ■■■■

 

Richard Q Lip»e>

Horton li MatkKl

Ulan H Mclt/ct

 

AMm A MMm

 

Robert \ \1 urnie II

Manfred I VI Ncumann

Sn Alan 1 PMmA

Ralph W Pfoul*

I dmund S Pt>clp*

 

Kd^MłUtnir

 

I laiw- Weiner Snui

John i! 1 aykw

Jean-t Imtde Inehe

iHi (. laink- 1 nehet

(•ordim lutloek

 

 

 

 

International Atlantic

Economic Society

 

^uitc łi^l, tnlrrnatutnal 1 MMfi Pfaihlrrr < rHIrr

229 Practllrrr Mrtrl. Yt

Ulania. G V JflJflJ

Ph.mr: 14041 «6<-l555 I at: I41MI *6VH*>

Kmail: iicn iarvurc WfbMIf: »*».iae\.orE

 

 

 

Tu Whom It Ma> Concern:

 

This is to acknowledge that Grzegorz Michalski participated in the 74ih

International Atlantic Fconomic Conference in Montreal. 4 - 7 Octoher 2012

in the foilowing position(s):

 

• Presenter: "lifYectnc liquid assels management in relation to risk

sensilivity"

 

[fyotl have an\ questions. feel free to contact the IAF.S otYices by phone at

(404) 965-1555. by fax at (404) 965-1556. or by e-mail at iaes a iaes.org.

 

 

 

SincercK.

 

 

 

John M. Virgo. Ph.D.

PfofesłOf and

Program ( hairman

 

 

 

 

International Conference

NATIONAL ANO REGIONAL ECONOMICS IX

26th - 27th September 2012. Herfany, Slovak Republic

 

 

 

 

Ul

 

 

 

Kośice 05" October 2012

 

 

 

Certificate of Presentation at the Conference

 

 

 

We hereby confirm that Mr Grzegorz Michalski from Wrocław University of Economics

 

has participated in the International Scientrfic Conference NATIONAL AND REGIONAL

ECONOMICS IX held from September 26" to September 27 * 2012 in Herfany, Slovak

Republic

 

Author has presented and defended followmg contribution

 

EMPIRICAL RELATION BETWEEN UOLHDITY MEASURES AND EFFICIENCY IN

POUSH NONPROFIT ORGANIZA TIONS

 

 

 

 

prof. RN Dr. Vincent Śoltes, CSc.

 

Head of the Programme Committee

Technical University of Kośice Faculty of Economics

Slovak Republic

 

 

 

1P

 

 

 

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

 

 

 

1 his Certificate is awarded to

 

 

 

Grzegorz Michalski

 

 

 

hor attendance at

 

 

 

The International Confcrence "Trcnds in F.eonomics and Management tor the 21st Century"

held in Brno. University of Technology, Faeulty of Business and Management. Czeeh

Republic. on 20 and 22 September 2012 with the article "Mining Industry Enterprises Risk

Sensith lty and Financial Liquidity Deeisions: The Case ot KGHM Polska Miedź S.A..

 

 

 

. rtv>

 

 

 

doc. Ing.-Tomas Meluzjn, PhD.

Head of the Órganizatitfnal Board

 

 

 

ekp

 

 

 

A Top Place

 

to Study Economics

 

 

 

T»chnłc* UrawwsMy o> Ostrava

 

SokotaM ttkM33. 701 21 Ostrawa

Ciecn Raput**

MCpV/«(v«fcf.»ab.cz/

 

 

 

l sl International Scientific Conference

Economics and Business Management in the 21 st Century

 

CERTIFICATE OK PAPER

PRESEM ATION

 

Date of the Conference:

12 <h _ 13 ,h September 2012

 

Place of the Conference:

Hotel Mercure Ostrava Center, Ćeskobrałrska 18, Ostrava, Czech Republic

 

Dr. GRZEGORZ MICHALSKI

 

Paper Title

 

Competitive lnventory Management and Cost of

Capital Rate (Polish Firms Case)

 

 

 

I confirm that person named ahovc presented his papcr on l s< International Scientific

Conference Economics and Business Management in the 21 M Century.

 

 

 

Ostrava

 

September 12, 2012

 

 

 

prof. Ing. Miroslay Hućka. (Sc.

(iuarantor of the Conference

 

 

 

 

City Unh/ersity

of Hong Kong

 

 

 

lat Chee Avenue. Kowioon

Hong Kong

 

 

 

«5*£

 

College of 8usmess

 

Department of

 

Economics and Finance

 

 

 

August 17,2012

 

Certificate of attendance and presentation

 

This serves as a certificate of attendance and presentation for Grzegorz MICHALSKI,

 

Wrocław University of Economics, who attended The Emerging Markets Risk Management

Conference 2012 at City Univcrsity of Hong Kong on August 16-17, 2012 and presented his

paper, titled "Value Maximizing Corporate Current Assets and Cash Management in relation

to Risk Sensitivity: Polish Firms Case", during the conference.

 

The Emerging Markets Risk Management Conference 2012 is organized by the Department

of Economics and Finance, City University of Hong Kong.

 

Secretariat for the Emerging Markets Risk Management Conference 2012

 

 

 

 

«S2 Tel (852) 3442 2439 IM Fax (852) 3442 0195

 

 

 

9 1 h Internationa! Scientific Conference

EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS

 

 

 

 

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

 

 

 

This is to certify that

 

Grzegorz Michalski

 

 

 

presented paper entitled

 

 

 

Efficiency of accounts receivable management

in Polish institutions

 

 

 

at the 9 th International Scientific Conference European Financial Systems

held In Brno, Czech Republic, 21 st -22 nd June 2012

 

 

 

 

Petr Valouch

Chair, Program Committee

 

 

 

4 in International Conference

 

Economic Challenges in Enlarged Europę

 

 

 

Grzegorz Michalski

 

Wrocław Umversity of Economics

 

 

 

17 J-jne 2012

 

 

 

Letter of Attendance

 

 

 

With this leUer we confirm that Grzegorz Michalski has participated in the 4 !n international

conference "Economic Challenges in Enlarged Europę", l7-19June 2012, Tallinn. Estonia, to

present the paper "Financial Liquidity Management in Relation to Risk Sensitivity: Polish Firms

Case".

 

We confirm the receipt of payment tor the conference participation fee of 270 EUR.

 

 

 

On behalf of the Conference Commiltee.

Yours smcerely.

 

 

 

Mariannę Kallaste

Conference Secretary

 

 

 

Website: http://tseba.ttu.ee/ECEE

E-mail: ecee@tseba.ttu.ee

Telephone: +372 6 203 962

 

 

 

MII SI OVAK SOCIETY K)R OPERA i l()\S Rl SI ARCII

 

 

 

DEPAR PMENT OF OPERATIONS RESEARCH AND HCONOMŁTRK S

t;NIVERSITY OF ECONOMICS IN BRAUSLAYA

 

 

 

 

Certificate ofJAttenćCance

 

 

 

lt is to certify thai

 

Grzegorz Michalski

 

attended the 16 h International Scientitlc Conference

Quantitative Methods in Econumics (Multiple Criterta Decision Making XVI)"

 

30th May - lst June 2012, Bratisla\a. Slovakia

 

 

 

prut. Ing. /kttuj l\;)nifin a, ( St.

 

 

 

(lor

 

 

 

c

 

«. w, Jaraj i*<

 

 

 

ekar. Phl>.

 

 

 

lilii

 

TUT

 

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Tallinn School of Economics and Business Administration

 

 

 

This is to eertify that

Grzegorz Michalski

 

have presented the paper

 

ACCOUNTS RECEIVABLE LEVELS AS PART

LIOUIDITY MANAGEMENT STRATEGY

IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS

 

at the

 

International Scientific Conference

 

ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2012

 

 

 

Prof. dr. UUas Ehrlieh <kS ICEM 29-30 March, 2012

 

Vice-Chairof Program ^ Talinn, Estonia

 

Committee

 

 

 

m

 

Ip

 

H

 

gg

 

 

 

 

(Slobal Conferente on ISiiStness ano Jfmance

 

Certtftcate of Bartmpatton

 

 

 

is awa rded to

 

 

 

(grzegorz MicfaaCski

 

 

 

In recognition of valuable contributions to the 2012 Winter Global Conference on Business and

Finance

 

 

 

Mercedes Jafbett, Managing Editor

 

 

 

January 3-6,2012

 

 

 

Wm

 

. * o ■ PR

 

gfra E

 

[SSL -

 

m

Ib

 

 

 

 

m

 

 

 

i

 

fi

 

 

 

m

 

 

 

B8

 

1

 

m

 

 

 

m

 

S\.*

 

 

 

1

 

i

 

 

 

33

 

 

 

9

 

 

 

i

 

li

 

li"

 

 

 

p

 

I

 

»

 

 

 

$9

 

 

 

J

 

i

 

 

 

B8H

 

 

 

m v## fot ailb *<*^

 

(global Conference on JBusftnesa ani) Jfmante

 

esisiton Cfjatr Certtftcate

 

 

 

 

is a wa rded to

 

 

 

Cjrzegorz MicFtaCski

 

 

 

In recognition of valuab!e contributions as Session Chair at the 2012 Winter Global Conference^on

Business and Finance

 

 

 

 

Mercedes Jalbert, Managing Editor

 

 

 

January 3-6, 2012

 

 

 

 

<6louaI Confrrrncr on Jlusincss ano Jfmanct

 

Certtftcate of Breóentatton

 

 

 

s awarded to

 

 

 

ęrzegorz MicfiaCski

 

 

 

At tho 2012 Winter Global Conference on Business and Finance for presenting the paper

Optimization oj LiąutcCity Strategy: ToCisfi NdnprofU Organizat ions Case

 

 

 

 

 

Mercedes Jalbert. ManagmgEditor

 

 

 

January 3 6. 2012

 

 

 

 

GLOBAL lii SINESS DEFELOPMENT INSTITUTE

 

 

 

 

" ot tyC/DP peeimta //

 

 

 

Presenied to

 

 

 

■ - M < ( -),/-.

 

 

 

CiBDI Intcrnatioiial Conference, Hilo. Hawaii, I SA

 

December 20 1 1

 

 

 

 

Sterring CtfnmittCC

 

 

 

■ //

 

 

 

X)

 

 

 

Hau-

 

 

 

Deeember 1. 201 1

 

Dear Sir/Madam,

 

This is to certify that Dr, Grzegorz Michalski (Wrocław University of Economics) has

attended the MACAO INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND

FINANCE organized by Mac:ao Accounting and Finance Association (MAFA) dunng

November 21 - 24, 201 1 in Macao Polytechnic Institute. Macao. China. He presented

his paper entiiled "Liquid Assets Financing - Working Capital Financing. Nonproiit

Organizauons Case" at the conierence. Dr. Grzegorz Michalski has also served as an

discussant to the paper: Management Control and Performance of International

Alliances (Hadrian Djajadikerta. Edith Cowan Unnersity and Terri Trireksani.

Murdoch University).

 

We also certify thal Dr Grzegorz Michalski has contnbuted to select the conference

best paper awards as a member of conference scientific comniittee and he was a chair

of the Session 7R, Accoumiug Information System, 14:30-16:00, November 23,

Wednesday. m Lecture Theatre 2. Wui Chi Building, l/F, Macao Polytechnic

Institute.

 

Dr. Grzegorz Michalski participalion is greatly appreciated and we seek to have

hiffl in our olher conferences in the futurę.

 

For further enquines. plcasc feel free to contact me at macaoafaft/Jgmail.com

 

 

 

 

Director-General, Macao Accounting and Finance Association

 

www .ma caoala.org

 

macaoatawg ma il.com

 

 

 

PKr.MUtNT

 

Albeno Alcsina

 

HaiwrJ i imcrsU\

 

VICE HHKSIDKM

 

keinhard Neck

Klagenfurt t'nt\ersiH

 

EXECXTIVE VK V PRESIDI N l

 

John M Viryo

 

Southern Illinois Unwersiry

 

al bd'**afdsvillc

 

 

 

International Atlantic

Economic Society

 

Suiłr IntrmatHiiMł lowcr, P»chtrcr ( rntrr

221 l'e«chir« |MK YE.

 

VllanM. GA MMt)

1'hunc: (4M)MMSS9 tai: |4<M) <«iMH!l6

Kiwali: ian fl iar^.urg Wrlwlr: w»vi.iarvr>nj[

 

 

 

h\M I HVE< UMMII Itt

 

Nicholas Aperp*

Lilii W lity of Piraetis

 

LuJ»i|!U Dinnch

 

C/cth Uimersiry ol l.ite Selenom

 

Mauicen 0'Haia

Ci>mell llrmcrsiry

 

Wacława Nlar/ynska

 

! 'nivcrsitv c4 Lods and

 

Mana Cunc Skłodowska I niverm\

 

 

 

To Whom It May Conccrn:

 

This is to acknowledge thal Grzegorz Michalski panicipaled in the

72nd International Atlantic Economic Conference in Washington. DC.

20 - 23 October 201 1 in the following position(s):

 

• Piseussant

 

• Presenter: "Non-profit organi/ations liquid assets strategies in

Poland"

 

 

 

l>a\id Ił YanHtHisc

Ba\lur limver\U>

 

mvi iv. I ISHED ^smh i \ u 5

 

Kranklin Allen

Joseph A Aschhetm

i.es/ek Balcerowicz

 

fv J Baumol

Micbacl J fioskin

James M Utichanan

John Campbell

Beniamin M r-ncdinan

Charles A I- 0ri*#Hf1

Luigi Guiso

[>alc W Joruenson

. ..Jujid J Kone

John W kendnek

tawrcticcR Klein

Ł>a\id I Laibson

Richard Ci l.ipsc>

BurtonG Malkiel

.Mian H Melcer

Jamę** A Mmrlees

Kiłbcrt \ Mundell

Manfred J M Neurnann

Sir Alan I Pcacock

kalph W Pfouts

I dmund S HielpN

kaęhuram Ci Kajan

Hn Werner Sin

Jobn H laylor

łran-Claude 1 ru h»rl

Gordon lullock

l.eland B. Yeaner

 

 

 

If you have any qucstions, feel trec to contact the IAES offices b>

phonc at (404) 965-1555. by fax at (404) %5-1556, or by e-mail at

iaesfaiaes.org.

 

 

 

Sincerek,

 

 

 

 

John M Virgo. Ph.L).

 

Professor and Program Chairman

 

 

 

 

Alan Grtenspan

Chairman of the Federal Reserve 1987-2006

 

 

 

 

 

Letter of Participation

 

 

 

Name: Grzegorz Michalski

 

 

 

This is to certify that Grzegorz Michalski attended Ihe Fai! Conferertce orgam/ed by our

organizalion durmg 12-16 September 2011 in Atlantic City, NJ, USA He presented his

paper entitled "Liquid Assets Fmanang" at the conference His participation is greatly

appreciated and we seek to have him m our other conferences m the futurę

 

 

 

Rdndall Valentinc, PhD

 

Editor, Academy of Business Journal

 

info@ai:ademyufbusinessreMarch.cofn

 

* '<<i/;t/i/// f tiJftlblH

 

 

 

Randall Valentine, PhD

 

Editor, Academy of Business Journal

 

mfo@academyofbustnes:>rHbearch cum

 

 

 

lębis is lo cerlify Ibal

 

 

 

 

Mrs/Mr

 

 

 

MICHALSKI GRZeQORZ

 

 

 

s atłend

 

 

 

The 2008 International Conference on Business and Economy

 

organized by Spiru Hareł University,

Faculty of Accounting and Financial Management Constantza,

November 06 th - 08 h , IBIS Hotel Constanta

 

 

 

 

 

Scientific Committee

 

 

 

Professor Constantin Mecu. Ph. D., "Spiru Horet" Uniyersity. Romania

 

Professor Luminita Constantin, Ph. D.. Bucharest Academy of Economic Studies. President of the

 

Romanian Regional Science Association. Romania

Professor Marin Toma. Ph.D.. President of the Body of Experts and Licensed Accountants of Romania

 

(CECCAR). Romania

Associafe Professor Vastl Bonev Penchev, Ph D., University of Rousse. Bułgaria

Professor Dr. Shankar Gargh, EdHor-in Chief Journal " Advances In Management", India

Professor Bena latań, Ph.O.. "Spiru Haret" University. Rumunia

Associafe Professor T. Ramayah School of Management. Universiti Sains Malaysia

Professor Alexandru Grfblncea, Ph.D. Free International University ot Moldova, Repubhc of Moldova

Associafe Professor Svettana Gorobievski. Ph.D., Free International Liniversity of Moldova. Repubiic of

 

Moldova

 

Professor Letitfa Zahłu. Ph.D., Bucharest Academy ol Economic Studies. Romania

Professor lon Sfanciolu, Ph.D.. University Politechnica of Bucharest, Romania

Professor Dumltru Ciucur. Ph.D.. Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

Professor Nłcolae Tudoroiu. Ph.D.. Concordia University Canada

 

 

 

President of the Scientific Committee

Professor Elena latań

 

 

 

 

PROGRAM

REGIONALNY

 

NARODOWA STRATf fiiA SPOINOU"!

 

 

 

 

DOLNY

ŚLĄSK

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

rURO»F^KirUNDUS7

HO^WOJU RfcGWNA.NKiO

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

 

CERTYFIKAT

 

Pan

 

Michalski Grzegorz

 

Ekspert II stopnia/Ekspert I stopnia powołany w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

 

aplikujących o dofinansowanie ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013

 

uczestniczył w szkoleniu z zakresu

 

Interpretacji i analizy zapisów studium wykonalności

w kontekście analizy ekonomiczno-finansowej projektu z uwzględnieniem:

 

a) analizy wskaźników finansowych I ekonomicznych i analizy ryzyka,

 

b) zagadnienia luki finansowej,

 

c) analizy sprawozdań finansowych,

 

d) badania kondycji finansowej beneficjentów RPO WD

 

na podstawie dokumentacji przedstawionej we wniosku o dofinansowanie

 

i studium wykonalności

 

które odbyło się w dniu 14 listopada 2011 r. we Wrocławiu

 

 

 

 

Szkolenie zostało zorganizowane przez

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

 

f

 

ący szkolenie

zfej-HaJdo

 

 

 

Z-ca Dyrektora

Regionafnego

 

 

 

Bożena

 

 

 

 

drażania

eracyjnego

 

 

 

aczmarek

 

 

 

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

Projekt: „Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO w 2011 r "

 

 

 

\ CENTRUM

U ROZWIĄZAŃ

* SYSTEMOWYCH

 

 

 

Certyfikat

 

 

 

 

ukończył warsztaty

 

Myślenie Systemowe

 

Systemowe podejście do diagnozowania i rozwiązywania

złożonych problemów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych

 

zorganizowane w dniach 7-8 II 201 1 we Wrocławiu

 

 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

 

 

realizowanego w ramach projektu:

 

„Wiatr w żagle" - Warsztaty interpersonalne

dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym

 

 

 

Pan/i Ja&SspZŁJ&SteiS^

urodzony/a dnia

 

 

 

ukończył/a kurs umiejętności interpersonalnych

 

zorganizowany przez

Stowarzyszenie Epin Ekologia, Promocja, Informacja, Nauka

w okresie JSh&LlOBlz-ML'

 

Celem kursu było podwyższanie kwalifikacji

w zakresie umiejętności interpersonalnych.

 

 

 

Zaświadczenie wydano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej,

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 , poz. 216).

 

 

 

Podpis kierownika szkolenia:

 

 

 

Podpis organizatora kursu:

 

PREZES ZARZĄDU

 

 

 

Opole, dn.

 

 

 

Małgorzata Tybulczyk

 

 

 

KAPITAŁ LUDZKI

 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

 

 

Wiatr w żagle fundusz IpS^S?

 

 

 

 

^u^9

 

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

 

 

Liczba godzin

edukacyjnych

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

-*

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

#

 

 

ii

 

 

6.

 

 

 

 

f-

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Tvbulczyk

 

 

 

podpis organizatora szkolenia

 

 

 

Projekt .Wiatr w żagle" - Warsztaty interpersonalne

dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym jest współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

KAPITAŁ LUDZKI Etonomi «"V europejski

 

 

 

U

 

 

 

Ait '.'Jroc^w 1 " FUNDUSZ SPOtECZN*

 

NARODOWA STttTECIA SPOlNOSCl

 

 

 

 

CERTYFIKAT

 

Pan Grzegorz Michalski

ukończył w okresie 14.11.2008 - 15.05.2009 szkolenie pt:

 

„Specjalistyczne szkolenie językowe -

język angielski"

 

realizowane w ramach projektu:

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

 

KUŹNIĄ KADR

 

MENEDŻERSKICH DLA OPARTEJ NA WIEDZY GOSPODARKI

 

 

 

współfinansowanego przez Unią Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkolenie obejmowało 60 godzin lekcyjnych

 

 

 

Wrocław, dniał 5.05.2009 Menedżer Projektu

 

Biuro Projektu

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław _ ,

 

Budynek L, pok. 17 Nr D/l 19/2009

 

tel. 71 3680875, tel . 71 3680869 1 1,1 Lv/ 1 1 J 1 **U\J J

 

e-mail:projektue@ue.wroc.pl

 

www pioiektue.ue.wrot.pl

 

Nr Projektu: POKL04.01.01-00-091/08

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 

 

 

O

 

 

 

Regionalne

Centrum

Wspierania V ^

Inicjatyw Pożar zadów ip

 

 

 

Zaświadczenie

 

Pan

 

ęrzegorz 9Aichatski

 

Ukończył dwudniowe szkolenie pt.

 

„ Rachunkowość i księgowość projektów f inansowanych ze środków

 

publicznych"

 

Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć.

Zakres szkolenia:

 

• Polityka rachunkowości organizacji;

 

• Zobowiązania z tytułu należnych podatków;

 

• Przychody i koszty działalności organizacji;

 

• Kadra- dokumentowanie kosztów osobowych;

 

• Obowiązki wobec ZUS i US;

 

Marzena Mania- Wystemp t\ r) Wrocław, 26 - 27.06,2006 r.

 

J ) 1 a i L

 

Projekt „ Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fwidusz Społeczny "jest

finansowany z Programu PHARE 2003 „ Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich " oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktującą

dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

 

 <