środa, 29 lipca 2015

Szkolenie Finansowe dla niefinansistow / Wroclaw 17 i 18 SIERPNIA 2015, dr hab Grzegorz Michalski tel: 503452860 | tel2: 791214963 | grzegorz.michalski@gmail.com |

Termin2015-08-17 - 2015-08-18
MiejsceSala szkoleniowa "OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 - II piętro
Wykładowca

Cel szkolenia:

 

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość działań i planów realizowanych przez przedsiębiorstwo.

 

 Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie zalecane jest przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

 

 

Korzyści dla uczestników:

 

  W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

   

  • analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
  • podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
  • elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

   

  Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przesiębiorstwa.

    

   Czas trwania szkolenia:


   Szkolenie trwa 2 dni.

    

   Opiekun szkolenia:

    

   Halina Skórska

   tel.71 356-50-90

   szkolenia1@otrek.com.pl

   Finanse przedsiębiorstwa dla menedżerów niefinansistów, Szkolenie, Wrocław, 17 i 18 sierpnia 2015, dr hab. Grzegorz Michalski
   Wykładowca


   1. Różnica między księgowością a finansami:

    

   • jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo,
   • jak mierzyć realizację tych celów,
   • jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów,
   • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa.


   Ćwiczenia:


   Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

    

    

   2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości, 
   elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej):

    

   • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja,
   • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych.


   Ćwiczenia:
   Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

    

    

   3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR, 
   jak interpretować kryteria decyzyjne kiedy nie stosować IRR

    


   Ćwiczenia:
   Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych.

    

    

   4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo:

    

   • zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
   • jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,
   • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać.


   Ćwiczenia
   Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

    

    

   5. Aktywa bieżące (aktywa płynne):

    

   • przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami,
   • jak zarządzać zapasami,
   • jakie poziomy należności utrzymywać,
   • ile gotówki powinna mieć firma.
   Corporate Finance || Erasmus WUE || Analiza finansowa || Analiza ekonomiczna || strategie finansowe |szkolenia finansowe || zarzadzanie kapitalem pracujacym || koszt kapitalu || struktura kapitalu || analiza finansowa || szkolenia michalskiego || finansowa czesc studium wykonalnosci |||| analiza ryzyka i oplacalnosci inwestycji rzeczowych || szkolenia z finansow || zarzadzanie plynnoscia finansowa || krotkoterminowe decyzje finansowe || analiza ekonomiczna || value based working capital management  ||  ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych || Planowanie Finansowe || skolitel iz finansov || ukierunkowane środowiskowo tworzące wartość zarządzanie kapitałem pracującym || Liquidity and working capital journal || FAFI || Wycena nieruchomosci || Szkolenie dla niefinansistow ||   [tags analiza ekonomiczna rosetta stone, szkolenia finansowe, zarzadzanie kapitalem pracujacym, koszt kapitalu, struktura kapitalu, analiza finansowa, michalskig, szkolenia michalskiego, finansowa czesc studium wykonalnosci, analiza ryzyka i oplacalnosci inwestycji rzeczowych]

    

   [category szkolenia z finansow, zarzadzanie plynnoscia finansowa, krotkoterminowe decyzje finansowe, analiza ekonomiczna, szkolenia michalskiego, value based working capital management, ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych]