środa, 5 czerwca 2013

ściąganie należności przez komornika - nie wszystko zająć komornik

[ zapraszam na szkolenie: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html ]

 

Przy egzekwowaniu spłaty należności od dłużnika, czasami konieczne jest skorzystanie z procedury wykorzystującej komornika. W tym przypadku, warto pamiętać, których przedmiotów komornik nie powinien zajmować, są to:

à przedmioty urządzenia domowego, takie jak: pościel, bielizna i codzienne ubranie, konieczne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, w tym ubrania niezbędnego do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; co ważne, nie należy  zajmować przedmiotów niezbędnych do nauki, osobistych dokumentów, odznaczeń oraz przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

à zapasów opału i jedzenia koniecznych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny (wystarczających na miesiąc);

à narzędzi i innych przedmiotów koniecznych do zarobkowej aktywności dłużnika w tym surowców koniecznych do produkcji (w ilości wystarczającej na tydzień). Wyłączenie to nie obejmuje pojazdów mechanicznych;

à od dłużnika pobierającego cykliczną stałą płacę – nie należy zajmować kwoty odpowiadającej niepodlegającej egzekucji części płacy, a od dłużnika nieotrzymującego regularnej płacy - kwoty niezbędnej dla niego i jego rodziny do utrzymania się przez dwa tygodnie.

 

Zapraszam na szkolenia z zakresu zarządzania płynnością finansową.

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski/

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html

[ W powyższym wpisie wykorzystano tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14046295,Komornik_zabral_mi_wzrok.html#MT#ixzz2VPb2Y85G ]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz